Český hudební slovník osob a institucí

Hůlek, Julius

Charakteristika: Knihovník, muzikolog, vědecký pracovník, publicista,

Datum narození/zahájení aktivity: 6.3.1947

Hůlek, Julius, knihovník, muzikolog, vědecký pracovník, publicista, narozen 6. 3. 1947, Hradec Králové.

 

V 70. letech studoval hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Doktorský titul získal v roce 1977 obhajobou diplomové práce Slovo a hudba v české barokní pastorele. Adam Václav Michna z Otradovic a Václav Karel Holan Rovenský.

Po škole byl od konce 70. let zaměstnán v hudebním oddělení Národní knihovny v Praze, kde pracuje dodnes. Pro knihovnu připravil několik soupisů a katalogů. Kromě toho se věnuje publicistické práci pro různé odborné časopisy.


Dílo:

Články a recenze (výběr)

Za PhDr. Irenou Janáčkovou (Bulletin plus 4/2001, s. 8).

Afflatus quintet v Kasejovicích (Hudební rozhledy 56, 2003, č. 11–12, s. 28).

30 let Kvarteta Martinů (Hudební rozhledy 60, 2007, č. 3, s. 15).

 

Bibliografie

Bisová Jana et alii: Výběrová bibliografie literatury o hudebním knihovnictví, hudební dokumentaci a audiovizuálních prostředcích v knihovnách 1945 – 1981 (Praha, Státní knihovna Československé socialistické republiky 1981; edice příručky pro hudební knihovny, řada B, sv. 3).

 

Komentáře k nahrávkám (výběr)

Johann Joachim Quantz: Sonatas (CD, Oliverius Records, OL 0001-2 131, 1995; průvodní text).

 

Jan Pirner

 


Datum poslední změny: 25.3.2015