Český hudební slovník osob a institucí

Grey Donkeys

(Sbor církevního gymnázia)
Charakteristika: Dětský pěvecký sbor


Grey Donkeys (Sbor církevního gymnázia), dětský pěvecký sbor, založen 1992, Plzeň.


Sbor působí pří Církevním gymnáziu v Plzni. Současným vedoucím zhruba dvaatřicetičlenného sboru je Jakub Šedivý. Repertoárově není soubor vyhraněn, interpretuje lidové písně i historické skladby (Jan Amos Komenský, Henry Purcell), populární a muzikálové písně, koledy apod. Těleso pravidelně vystupuje na kulturních akcích v místě svého působiště (charitativní koncerty, vystoupení pro školu či diecézi), účastní se festivalů a soutěží sborového zpěvu (Festival dětských pěveckých sborů v Českém Krumlově, Festival duchovní hudby na Šumavě) a získalo již několik ocenění (například zlaté pásmo na Regionální přehlídce dětských pěveckých sborů v Rokycanech v roce 2004). Mimo jiné uskutečňuje také zahraniční výměnné pobyty, především do Francie a Německa.

Literatura:

www.ceske-sbory.cz
http://sbor.kvalitne.cz

Tereza Berdychová


Datum poslední změny: 20.10.2009