Český hudební slovník osob a institucí

Českolipský pěvecký sbor

(Pěvecký sbor severočeských učitelů Česká Lípa; Pueri Canori)
Charakteristika: Smíšený pěvecký sbor

Datum narození/zahájení aktivity: 31.1.1948

Českolipský pěvecký sbor (Pěvecký sbor severočeských učitelů Česká Lípa; Pueri Canori), smíšený pěvecký sbor, založen 31. 1. 1948, Česká Lípa.

Původně mužský pěvecký sbor vznikl ve sborovně bývalých Tyršových škol (Základní škola Mánesova). Předsedou vokálního tělesa se stal Jaroslav Šulc a sbormistrem Rudolf Voborský, kterého v roce 1954 vystřídal Vladimír Chalupný, člen Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého. O rok později převzali řízení členové Jaroslav Honner a Miroslav Rejchrt. Od roku 1954 pořádal sbor pravidelně koncerty v českolipském okrese i vzdálenějších městech (Liberec, Sobotka, Ústí nad Labem atd.) a účastnil se všech významných místních kulturních aktivit, dále okresních a krajských kol pěveckých soutěží. V roce 1958 podnikl první zahraniční zájezd do Bulharska. V dalších letech následovaly cesty do Polska (1961, 1978, 1985), Maďarska (1965, 1974), Německé demokratické republiky (1967, 1973), Německé spolkové republiky (1969) a Nizozemí (1981). Českolipský sbor několikrát zpíval v Českém rozhlase, poprvé v roce 1956. V letech 1966–85 zastával funkci uměleckého vedoucího Tomáš Fiala a v roce 1986 nastoupil jako sbormistr Vladimír Licek. Pěvecký sbor v dalších letech vedli Bohuslav Dittrich, Čestmír Molinger a Milan Sudek. Těleso uskutečnilo několik desítek výchovných koncertů pro různé stupně škol. Od roku 1995 řídil pěvecký sbor Josef Zadina a v roce 1999 na jeho místo nastoupil Petr Novák. Během jeho působení se proměnilo těleso ve smíšený sbor. V letech 2003–05 zastával místo druhého sbormistra Štěpán Policer. V roce 2005 se stal uměleckým vedoucím Jaromír Ehrenberger. O dva roky později bylo založeno samostatné chlapecké oddělení nazvané Pueri Canori a v roce 2009 přijalo vokální těleso název Českolipský pěvecký sbor.


Diskografie:

Vánoce na Českolipsku (CD, GZ Loděnice 1997).

Literatura:

Sborník Pěveckého sboru severočeských učitelů. 15 let (Česká Lípa 1963).
Sborník k 20. výročí vzniku Pěveckého sboru severočeských učitelů v České Lípě (Česká Lípa 1968).
Sborník k 25. výročí Pěveckého sboru severočeských učitelů Česká Lípa (Česká Lípa 1973).
Sborník k 30. výročí Pěveckého sboru severočeských učitelů Česká Lípa (Česká Lípa 1978).
Sborník k 40. výročí Pěveckého sboru severočeských učitelů Česká Lípa (Česká Lípa 1988).
Sborník referátů: Od minulosti k budoucnosti amatérského sborového zpěvu (Česká Lípa 1973).

www.pssu--cl.ic.cz
www.ceske-sbory.cz


Radek Poláček

Datum poslední změny: 1.10.2010