Český hudební slovník osob a institucí

Hosa, Jiří

(Georg)
Charakteristika: Hornista

Datum narození/zahájení aktivity: Datum narození nezjištěno
Datum úmrtí/ukončení aktivity: Před rokem

Hosa, Jiří (psán též Georg), hornista, datum narození nezjištěno, Mělník, zemřel před rokem 1786, Brusel.

 

Společně se svým bratrem Tomášem působil jako dvorní hornista v kapele prince Karla Lotrinského v Bruselu. Dlabač upozorňuje na jeho závěť. Dlabač závěť četl v roce 1787, poté co byla poslána z Bruselu na pražský magistrát.


Literatura:

I. Lexika

Gerber, Ernst Ludwig: Historisch-Biographisches Lexicon der Tonkünstler (1. vyd., 2 svazky, Leipzig: 1790, 1792).

Dlabacz.

Eitner, Robert: Biographisch-Bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten der christlichen Zeitrechnung bis zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts (10 svazků, Leipzig 1900–1904).

Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rukopis Národního muzea v Praze).

 

II. Ostatní

Hudební zpravodaj 4, 1935, č. 1, s. 14.

 

Tereza Berdychová


Datum poslední změny: 2.11.2010