Český hudební slovník osob a institucí

Hammer, Anton

(Johann?)
Charakteristika: Hornista

Datum narození/zahájení aktivity: Datum narození neznámé
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1815

Hammer, Anton (Johann?), hornista, datum a místo narození neznámé, zemřel 1815, Petrohrad (Rusko).

Syn Ignaze Hammera, bratr Josepha Hammera. Jeden z bratrů byl údajně žákem Jana Václava Sticha (podle Fitzpatricka byli jeho žáky oba bratři). Bratři působili společně s otcem v Petrohradě v carské dvorní kapele, po návratu otce do Čech (1786) i nadále v Rusku zůstali. Anton se stal členem dvorní kapely v roce 1780 a jako hornista pobíral roční plat 600 rublů.


Literatura:

I. Lexika

Dlabacz, Johann Gottfried: Versuch eines Verzeichnisses der vorzüglichen Tonkünstler in oder aus Böhmen (in: Riegger, Joseph Anton: Materialien zur alten und neuen Statistik von Böhmen, Prag – Leipzig: 1787−1794, svazek 12, s. 236).

Dlabacz (s. 553).

Mooser, Robert Aloys: Annales de la musique et les musiciens en Russie au XVIIIme siècle (Genf 1951, svaz. 2, s. 264, 382).

Eitner, Robert: Biographisch-bibliographisches Quellen-Lexikon (Graz 1959, svazek 5, s. 6).

LdM.

II. Ostatní

Fitzpatrick, Horace: The Horn and Horn-Playing and the Austro-Bohemian Tradition from 1680 to 1830 (London 1970, s. 207).

Tereza Berdychová


Datum poslední změny: 5.10.2011