Český hudební slovník osob a institucí

Česká dechová harmonie

Charakteristika: Komorní soubor

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1995

Česká dechová harmonie,komorní soubor, zahájení činnosti 1995.

Sdružení Česká dechová harmonie navázalo na předchozí činnost souborů Harmonie českých filharmoniků a Collegium musicum Pragense, které v té době ukončily svou činnost. Soubor je složen z předních členů orchestru České filharmonie a Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK a soustřeďuje se na interpretaci staré hudby, především starých českých mistrů a zapomenutých autorů českého původu. Složení okteta nedoznalo od založení žádné změny: Ivan Séquardt a Liběna Séquardtová (hoboje), Petr Sinkule a Zdeněk Tesař (klarinety), Jaroslav Kubita a Luboš Hucek (fagoty) a Zdeněk Divoký a Jiří Havlík (lesní rohy).

Repertoár souboru zahrnuje díla v širokém slohovém rozpětí, mimo jiné skladby Jana Nepomuka Hummela (Oktet), Carla Ditterse von Dittersdorfa (Oktet pro dechové nástroje), Josefa Myslivečka (Oktet-Partita in B), Františka Antonína Rösslera-Rosettiho (Parthia in Es), Pavla Vranického (Tři pochody), Johanna Triebenseeho (Variace na téma z opery Vojtěcha Jírovce „Oční lékař“, Partita in Es), Františka Vincence Kramáře (Oktet – Partita in B, op. 79), Wolfganga Amadea Mozarta (Serenády č. 10 „Gran Partita“, č. 11 Es dur, č. 12 c moll,suity z oper Don Giovanni, Figarova svatba a Cosi van Tutte v úpravách Johanna Triebenseeho a Jana Venta), Ludwiga van Beethovena (Rondino E dur, Octuor Es dur,suita z opery Fidelio), Charlese Gounoda (Petite Symphony), Carl Marii von Webera (Concertino pro hoboj a dechové nástroje), Antonína Dvořáka (Serenáda pro dechové nástroje, violoncello a kontrabas, op. 44), dále Gideona Kleina (Divertimento pro dechové okteto), Ivany Loudové (Sen Dona Giovanniho), Zdeňka Šestáka (Partita Capricciosa – Hommage á Jan Vent), Karla Skleničky (Legendy pro třináct dechových nástrojů) a dalších.

Soubor nahrál na kompaktní disk pro firmu Exton skladby Wolfganga Amadea Mozarta (suity z oper Figarova svatba, Don Giovanni a Cosi fan tutte) v úpravách Jana Venta a Johanna Triebensee.

Petar ZapletalDatum poslední změny: 12.10.2011