Český hudební slovník osob a institucí

Koller

Charakteristika: Hornista

Datum narození/zahájení aktivity: Datum narození i úmrtí neznámé (18. století)

Koller, hornista, datum a místo narození i úmrtí neznámé (18. století).

Podle Dlabače slavný hornista žijící v 18. století v Praze.


Literatura:

I. Lexika

Dlabacz, Johann Gottfried: Versuch eines Verzeichnisses der vorzüglichen Tonkünstler in oder aus Böhmen (in: Riegger, Joseph Anton: Materialien zur alten und neuen Statistik von Böhmen, Prag; Leipzig: 1787−1794, svazek 12, s. 247).

Dlabacz (svazek 2, s. 103−104).

II. Ostatní

Fitzpatrick, Horace: The Horn and Horn-Playing and the Austro-Bohemian Tradition from 1680 to 1830 (London 1970, s. 210).

Tereza Berdychová


Datum poslední změny: 25.10.2011