Český hudební slovník osob a institucí

Kucžera, Jakob

(Kutschera; Gutschera)
Charakteristika: Hornista

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1749
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 14.11.1813

Kucžera, Jakob (psán též Kutschera; Gutschera), hornista, narozen okolo 1749, Pičín (okres Příbram), zemřel 14. 11. 1813, Salzburg (Rakousko).

Hornista českého původu působící ve službách salcburského arcibiskupa Hieronyma. Do služby vstoupil 6. června 1784 a pobíral měsíční plat 15 guldenů. Prvního ledna 1804 byl přijat jako druhý hornista do kapely arcivévody Ferdinanda s měsíčním platem 25 guldenů. Po rozpuštění salcburského hofštátu v roce 1807 se stal jedním z chrámových hudebníků, téměř bez pracovních závazků, nicméně za stejný plat. Svoji ekonomickou situaci si dále vylepšoval jako druhý hornista (společně s Josephem Michaelem Mayerem) při hře v plenéru pro pobavení aristokratické společnosti („vielen ausgesuchten Gesellschaften auf Bergen, Wasser- und Berg- Fahrten“). Zemřel ve věku 64 let následkem onemocnění ledvin.


Literatura:

I. Lexika

Dlabacz (svazek 2, s. 153).

Pillwein, Benedikt: Biographische Schilderungen oder Lexikon Salzburgischer theils verstorbener theils lebender Künstler (Salzburg 1821, s. 74, 145).

LdM (svazek 1, s. 1478−1479).

II. Ostatní

Hübner, Lorenz: Beschreibung der hochfürstlich-erzbischöflichen Haupt- und Residenzstadt Salzburg und ihrer Gegenden (Salzburg 1793, svazek Statistik, s. 613).

Hintermaier, Ernst: Die Salzburger Hofkapelle von 1700 bis 1802 (disertační práce, Salzburg 1972, s. 213, 255).

Fitzpatrick, Horace: The Horn and Horn-Playing and the Austro-Bohemian Tradition from 1680 to 1830 (London 1970, s. 201).

Tereza Berdychová


Datum poslední změny: 27.10.2011