Český hudební slovník osob a institucí

Kunte

Charakteristika: Hornista a houslista

Datum narození/zahájení aktivity: Datum narození i úmrtí neznámé (18. / 19. století)

Kunte, hornista a houslista, datum a místo narození i úmrtí neznámé (18. / 19. století).

Hornista a houslista působící ve službách hraběte Buquoye (podle Fétise 1750−1770, podle Mendela a Reissmana 1750−1771). Dlouhou dobu pobýval v Praze, pak ale odešel na venkov, kde získal učitelské místo. Pro housle napsal údajně několik skladeb, které sice nevyšly tiskem, odhalují ale jeho dobré hudební znalosti.


Literatura:

I. Lexika

Dlabacz, Johann Gottfried: Versuch eines Verzeichnisses der vorzüglichen Tonkünstler in oder aus Böhmen (in: Riegger, Joseph Anton: Materialien zur alten und neuen Statistik von Böhmen, Prag; Leipzig: 1787−1794, svazek 12, s. 251).

Gerber, Ernst Ludwig: Neues Historisch-biographisches Lexicon der Tonkünstler (Leipzig 1812−1814, svazek 3, s. 146−147).

Dlabacz (svazek 2, s. 158).

Fétis, François-Joseph: Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique (Bruxelles 1837, svazek 5, s. 139).

Mendel, Hermann − Reissman, August: Musikalisches Conversations-Lexikon (Berlín 1870−1883, svazek 6, s. 199).

II. Ostatní

Fitzpatrick, Horace: The Horn and Horn-Playing and the Austro-Bohemian Tradition from 1680 to 1830 (London 1970, s. 207).

Tereza Berdychová


Datum poslední změny: 27.10.2011