Český hudební slovník osob a institucí

Brabenec, Josef

Charakteristika: sbormistr

Datum narození/zahájení aktivity: 25.6.1941

Brabenec, Josef, sbormistr, narozen 25. 6. 1941, Strakonice.

 

Práci se sborem se začal věnovat na pedagogické fakultě v Plzni pod vedením Jaroslava Klobouka. Zde v letech 1964–68 studoval obor hudební výchova a ruština. Sbormistrovské a hudební vzdělání si však upevňoval především na cyklických seminářích vedených Čestmírem Staškem, Milanem Uherkem, Ivanem Sedláčkem a skladatelem Miroslavem Raichlem. Ve školním roce 1967/68 založil svůj první sbor na základní škole Hornická v Tachově. Ten vedl až do roku 1973, kdy zřídil Tachovský dětský sbor při městském kulturním středisku Tachov, který se řadí mezi nejlepší dětské pěvecké sbory v České republice. V letech 1993–2006 byl ředitelem základní umělecké školy Tachov. Pro děti od předškolního věku založil další tři přípravné sbory pod názvy Cvrčci (mateřské školy a 1. třídy), Plamínek (1.–3. třídy) a Sluníčko (3.–6. třídy). Na vedení těchto přípravných sborů se však podílejí především jeho spolupracovnice Miroslava Poustková, Ilona Humlová a současná ředitelka základní umělecké školy Tachov Jana Válová.

S hlavním sedmdesátičlenným sborem vystupoval v 16 evropských zemích a také spolupracuje se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně. Vedl rovněž několik premiér sborových cyklů a skladeb Jaroslava Herdena, Petra Ježila, Václava Neumanna, Miroslava Raichla a dalších. Se svým sborem také pravidelně navštěvuje letní tábory, kde probíhají přípravy na následující sezóny.

Za vedení Tachovského sboru obdržel několik ocenění. Mezi ně lze zařadit cenu Františka Lýska, kterou získal v roce 1995 a cenu Bedřicha Smetany z roku 2011. K jeho dalším činnostem patří členství v odborné radě ARTAMA Praha pro dětské sbory.


Literatura:

www.ceskesbory.cz

http://tds.tachov-mesto.cz

www.zustachov.cz

 

Filip Jebavý


Datum poslední změny: 10.9.2019