Český hudební slovník osob a institucí

Zahrádková, Šárka

(roz. Pelánová)
Charakteristika: Muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity: 31.8.1974

Zahrádková, Šárka (roz. Pelánová), muzikoložka, narozena 31. 8. 1974, Brno.

 

Po maturitě na gymnáziu v Brně (1988–92) pokračovala ve studiu hudební vědy a estetiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity tamtéž (1992–98). Absolvovala studijní pobyty na Kobenhavens Universitet (1995) a Universität Wien (1997 a 1998). V letech 1996–98 vykonávala funkci administrátora projektu Hudba a média a 1998–2002 byla administrátorem programu Socrates/Erasmus při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2000 připravovala a realizovala letní intenzivní kurzy pro studenty hudebních oborů americké univerzity Ithaka College. V letech 2002–04 působila jako dramaturg Janáčkovy opery Národního divadla v Brně, byla výkonným dramaturgem a manažérem mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovo Brno 2004. Participovala na kompletní kritické edici korespondence Leoše Janáčka. Externě spolupracuje s brněnskou redakcí Českého hudebního slovníku osob a institucí (Centrum hudební lexikografie, Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně). V letech 2012–14 byla výkonným manažerem Centra pro inovaci uměnovědných studií při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.  

 

Simona SedláčkováDatum poslední změny: 5.6.2012