Český hudební slovník osob a institucí

Svatohorský chrámový sbor

Charakteristika: Pěvecký sbor

Datum narození/zahájení aktivity: 19. století

Svatohorský chrámový sbor, pěvecký sbor, založen v 19. století, Příbram.

 

První zmínky o stálém pěveckém sboru pocházejí z 19. století. Na počátku 20. století sbor již pravidelně zajišťoval chrámovou hudbu. Během komunistického režimu sloužil nejen nácviku zpěvu, ale také k pastoraci. Nejznámějším sbormistrem se stal Karel Bříza. Repertoár sboru tvoří propria Karla Břízy, Jiřího Břízy a Stanislava Jelínka složená pro provoz na Svaté Hoře v době počátku slavení liturgie v národním jazyce, dále příležitostné vokální skladby od renesanční hudby po kompozice 21. století. K významným příležitostem a mariánským svátkům sbor realizuje figurální hudbu zejména s instrumentálním doprovodem. Nastudoval Messe solenelle Charlese Gounoda, Paukenmesse Josepha Haydna, Korunovační mši Wolfganga Amadea Mozarta, Te Deum a Blahoslavenství Radka Rejška, Missa Salve Sancta Parens Josefa Forsta a další. Pravidelně se účastní Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi a podílel se ne slavnostní liturgii v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha k nedožitým osmdesátým narozeninám Petra Ebena (Missa cum populo, 25. ledna 2009). Spolupracuje s Příbramskou filharmonií, příbramskými pěveckými sbory a příležitostně hostuje v jiných chrámech. V roce 2001 vystřídal Karla Břízu na místě regenschoriho Pavel Šmolík.


Diskografie:

Hudba na Svaté Hoře (Svatohorský chrámový sbor 1996);

Dobrý den vinšujem tobě, Maria (Svatohorský chrámový sbor 1999);

František Xaver Thuri: Křížová cesta svatohorská (Karmelitánské nakladatelství 2002);

Skladby Karla Břízy I. (Karmelitánské nakladatelství 2004);

Mariánské zpěvy ze Svaté Hory (Karmelitánské nakladatelství 2004);

Vánoce na Svaté Hoře (Matice Svatohorská 2010).

Literatura:

www.pavelsmolik.cz

www.pribramskesoubory.czweb.org

 

Radek Poláček


Datum poslední změny: 21.12.2012