Český hudební slovník osob a institucí

Pacáček, Vlastimil

Charakteristika: houslista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 2.5.1938

Pacáček, Vlastimil, houslista a hudební pedagog, narozen 2. 5. 1938, Veselíčko u Přerova.

 

Hudební erudici v oboru houslí získal na olomoucké hudební škole u Ludmily Kaljužnyjové (1953–58) a od roku 1958 studoval na JAMU u Antonína Moravce – absolvoval v roce 1963 koncertem Dmitrije Šostakoviče se Státní filharmonií Ostrava. Nastoupil do orchestru Janáčkovy filharmonie Ostrava, osm let (1970–78) byl primáriem Ostravského kvarteta, v němž pohotově zvládl rozsáhlý koncertní a rozhlasový repertoár s více než stovkou koncertů ročně u nás i v zahraničí. Patřilo k tomu i natáčení gramofonových desek a mnoho rozhlasových nahrávek, v nichž se vždy projevil jako houslista krásného tónu, naprosto bezpečné intonace a techniky i bezprostředního muzikantského výrazu. Své pole působnosti rozvinul v Městském komorním orchestru a na konzervatoři v Dubrovníku (1979–81) a ve španělském Santiagu de Compostela. Vyučoval také na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.


Literatura:

Kalina, Petr Ch. (ed.): Nehrajeme kratce, hrajeme už 60 let (Ostrava 2014).

 

Ivan Měrka


Datum poslední změny: 4.4.2015