Český hudební slovník osob a institucí

Husák, Petr

Charakteristika: učitel, skladatel


Husák, Petr, učitel a hudební skladatel, 19. stol.

 

V roce 1842 byl prvním učitelem v Místku, působil zde přinejmenším do roku 1862. Jeho kompozice se zachovaly na kůru kostela sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku. Dnes jsou uloženy v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea.


Literatura:

I. Lexika

Trojan, Jan: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. století (Brno 2000).

 

II. Ostatní

Žirovnický, Wenzel: Schematismus sämmtlicher Volks-Schulen und Volksschul-Lehrer in der Markgrafschaft Mähren (Olomouc 1862).
Straková, Theodora ed.: Průvodce po archivních fondech (Brno 1971).

 

Lucia Ročkaiová


Datum poslední změny: 15.3.2016