Český hudební slovník osob a institucí

Kašpar, Ignác

Charakteristika: skladatel a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 31.7.1794

Kašpar, Ignác, skladatel a pedagog, narozen 31. 7. 1794, Vranová Lhota, datum a místo úmrtí neznámé.

 

Od 7. 3. 1820 byl pedagogem farní školy ve Vranové Lhotě, obdržel titul vzorného učitele. Na lhotské škole absolvovali praxi budoucí učitelé před odchodem do kursu v Olomouci. Skladatelská činnost Ignáce Kašpara se zachovala ve sbírkách z Chornice, Loštice a farního kostela sv. Václava v Ostravě.


Literatura:

I. Lexika

Popelka, Benjamin: Vlastivěda moravská, Jevický okres (Brno 1912).
Trojan, Jan: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. století (Brno 2000).

 

II. Ostatní

Žirovnický, Wenzel: Schematismus sämmtlicher Volks-Schulen und Volksschul-Lehrer in der Markgrafschaft Mähren (Olmütz 1862).
Straková, Theodora ed.: Průvodce po archivních fondech (Brno 1971).
Kyas, Vojtěch: Průvodce po archivních fondech 2 (Brno 2007).

 

Lucia Ročkaiová


Datum poslední změny: 3.10.2016