Český hudební slovník osob a institucí

Lossmann, Jan 2)

Charakteristika: pedagog a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 10.12.1811

Lossmann, Jan 2), učitel a skladatel, narozen 10. 12. 1811, Zdislavice (Troubky-Zdislavice), datum a místo úmrtí neznámé.

 

Od roku 1833 byl pomocníkem na škole v Chvalkovicích u Bučovic. 18. 8. 1841 nastoupil po svém otci Janu Lossmanovi starším na místo učitele. Působil zde do roku 1880. V roce 1862 chvalkovickou jednotřídní českou farní školu navštěvovalo 170 dětí, v roce 1880 již 201. Ve sbírce z Vyškova se zachovalo Motteto de Confessore od Loschmanna (sic), v třebíčské sbírce skladby Johanna Philippa Lossmanna. Není jisté, zda jsou dílem Jana Lossmanna staršího nebo jeho syna.


Literatura:

I. Lexika

Trojan, Jan: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. století (Brno 2000).

 

II. Ostatní

Žirovnický, Wenzel: Schematismus sämmtlicher Volks-Schulen und Volksschul-Lehrer (Olomouc 1862).
Schematismus der Volks- und Bürgerschulen (Brno 1880).

Vetterl, Karel – Štědroň, Bohumír: Hudba Vyškovska (Vyškov 1968).
Straková, Theodora (ed.): Průvodce po archivních fondech (Brno 1971).

 

Lucia Ročkaiová


Datum poslední změny: 15.11.2016