Český hudební slovník osob a institucí

Willert, Ferdinand

Charakteristika: pedagog a skladatel


Willert, Ferdinand, pedagog a skladatel, 1. polovina 19. století.

 

V roce 1819 byl učitelem v německé dvoutřídní škole ve Valtéřovicích (dnes Vrchy, okres Nový Jičín), o čemž svědčí jeho příspěvek do Guberniální sbírky. Zaslal 2 menuety a 12 dajčů ve vlastní úpravě pro malý orchestr, dále pohřební zpěv a národní zpěvy v německém jazyce. Jeho tvorba je zastoupena ve sbírce z brněnského kostela svatého Tomáše, Drahotuší, Rozstání a Karlovic v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně. Nejpozději v roce 1853 byl ve Valteřovicích nahrazen novým učitelem.

 

 


Literatura:

I. Lexika

Trojan, Jan: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. století (Brno 2000).

 

II. Ostatní

Straková, Theodora ed.: Průvodce po archivních fondech Ústavu dějin hudby Moravského muzea (Brno 1971).
Vetterl, Karel a Hrabalová, Olga: Guberniální sbírka písní a instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819 (Strážnice 1994).
Kyas, Vojtěch: Průvodce po archivních fondech 2 Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea (Brno 2007).

 

Lucia Ročkaiová


Datum poslední změny: 17.1.2017