Český hudební slovník osob a institucí

Československá obec hudebnická 3)

Charakteristika: ochranná hudební organizace

Datum narození/zahájení aktivity: 3.8.1929
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 14.12.1942

Československá obec hudebnická 3), ochranná hudební organizace, zahájení činnosti 3. 8. 1929, Praha, ukončení činnosti 14. 12. 1942.

 

Spolek vznikl z Jednoty hudebníků na Smíchově, vytvořené osamostatněním smíchovské odbočky Odborového sdružení hudebníků v Československé republice. Stanovy spolku byly schváleny 18. listopadu 1930. Oproti mateřské organizaci měla užší program. Členskou základnu tvořily osoby provozující hud­bu jako vedlejší činnost. Původně pražský spolek se postupně rozšířil po celém Československu (v roce 1935 měl 28 jednot a asi 1 500 členů), měl kondiční kancelář a pohřební fond a také vydával vlastní periodikum Zpravodaj Československé obce hudebnické. Ve funkci předsedy sdružení působil Jan Petrtyl. Spolek zanikl opětovným sloučením s Odborovým sdružením hudebníků 14. prosince 1942.


Literatura:

ČSHS.

 

Petra Wiedermann


Datum poslední změny: 3.8.2017