Český hudební slovník osob a institucí

Český citerista 2)

Charakteristika: Sbírka písní a tanečních skladeb


Český citerista 2), „sbírka českoslovanských i cizích písní a zpěvů, klasických, salónních i tanečních skladeb, operních a operetních úryvků“.

Redigoval Karel Cibula pro nakladatelství Františka Urbánka. Ve 42 číslech vyšlo přes 170 skladeb a úprav, většinou od domácích skladatelů.

Literatura:

ČSHS.

Petr Macek
Datum poslední změny: 2.2.2006