Český hudební slovník osob a institucí

Hlaváček, Jan 1)

Charakteristika: Vojenský kapelník, skladatel, trumpetista, helikonista a kontrabasista

Datum narození/zahájení aktivity: 29.7.1895

Hlaváček, Jan,vojenský kapelník, skladatel, trumpetista, helikonista a kontrabasista, narozen 29. 7. 1895, Jičín.

 

Od roku 1910 byl hudebním elévem u vojenského pluku č. 88 v Českých Budějovicích; uplatnil se zde jako houslista a hráč na křídlovku. Zároveň se vzdělával u kapelníka Jana Kalenského v hudební teorii a instrumentaci. V roce 1918 přesídlil do Ústí nad Labem, poté působil u vojenské hudby v Plzni a v Praze jako helikonista a kontrabasista. Během druhé světové války svou vojenskou hudební kariéru přerušil, po osvobození se do armády znovu vrátil a hrál u posádkové hudby v Praze a u hudby Hradní stráže. V roce 1953 byl penzionován coby nadporučík. Napsal asi sto skladeb, zejména pochody (Vlastní silou a další), polky, mazurky a valčíky. Proslul skladbou Keď som si, som, která se stala populární a byla nahrána na desky. Dochovaly se některé jeho sólové skladby a směsi z českých oper; v Národním muzeu je také uložena jeho Česká mše


Literatura:

PHSN.

ČSHS.

 

Klára Kolofíková


Datum poslední změny: 25.10.2010