Český hudební slovník osob a institucí

Dostalík, Jaroslav

Charakteristika: Sbormistr, hudební pedagog a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 18.2.1928
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 25.10.2010

Dostalík, Jaroslav, sbormistr, hudební pedagog a skladatel, narozen 18. 2. 1928, Olomouc, zamřel 25. 10. 2010, Brno.
 
V letech 1948–51 a 1968–71 studoval u Jana Šoupala a Františka Stupky na JAMU v Brně orchestrální a sborové dirigování a u Jaroslava Kvapila skladbu. Studoval rovněž aprobaci ruština, tělesná výchova a hudební výchova (u Františka Lýska) na Pedagogické fakultě někdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykova) v Brně (1952–55). Na Filozofické fakultě téže univerzity vystudoval hudební vědu u Bohumíra Štědroně, Zdeňka Blažka a Jiřího Vysloužila (PhDr. 1982).
Ve své činnosti spojoval práci pedagoga a dirigenta dětského sboru. Po krátkém učitelském působení na Základní škole ve Šluknově (1955–56) řídil brněnský dětský sbor Mladost (1956–71). Poté působil jako učitel na Lidové škole umění Jaroslava Kvapila v Brně a zároveň jako dirigent Dětského sborového studia (1971–76). Po dvouletém období, kdy byl bez zaměstnání, pracoval v letech 1978–84 v brněnské umělecké agentuře KKS a také jako dirigent blanenského sboru Rastislav. V letech 1984–92 řídil dětský sbor Mladost při Okresním domě pionýrů a mládeže Praha-západ. Od roku 1992 působil jako učitel na Základní umělecké škole Jaroslava Kvapila v Brně, kde zároveň řídil místní dětský sbor Primavera. Krátce byl pedagogicky činný i na JAMU (1991–92). Dětskému sboru zasvětil i svou skladatelskou činnost.

Dílo:

Literární dílo

Louka široká. Učebnice vícehlasého zpěvu na podkladě dvojhlasého kontrapunktu. (Praha, 1996).

Diskografie:

Rok českých dětí – skladby českých autorů pro dětský sbor na téma ročních dob (Antiphona 2001);
Drobné květy romantizmu (Antiphona 2004).
 
Petr Ch. Kalina
Datum poslední změny: 26.10.2010