Český hudební slovník osob a institucí

Černocký, Josef 1)

Charakteristika: Varhaník

Datum narození/zahájení aktivity: 13.12.1881
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 1.12.1932

Černocký, Josef 1), varhaník, narozen 13. 12. 1881, Vsetín, zemřel 1. 12. 1932, Ostrava­-Zábřeh.

Otec varhaníka Josefa Černockého. Hudební vzdělání získal v Janáčkově varhanické škole v Brně (1906–09). Ředitel hudební školy Národní Jednoty v Ostravě­-Zábřehu (1909–32), kde také ředitel kůru (od 1911). Sbormistr mužského a smíšeného sboru DTJ (1918) a dirigent sdružení tamburášů. Po na­stoupení místa městského úředníka v Moravské Ostravě roku 1924 ome­zil hudební činnost. Menší chrámové a varhanní skladby v rukopise.

Literatura:

I. Lexika
PHSN.
ČSHS.

II. Ostatní
Hudební rozhledy 5, 1952, č. 2, s.20.
Slezský sborník 53, 1955, s. 203.

Petr Macek
Datum poslední změny: 2.2.2006