Český hudební slovník osob a institucí

Škrdle, František

Charakteristika: Český historik, archivář a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 21.1.1888
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 23.4.1958

Škrdle, František, český historik, archivář a pedagog, narozen 21. 1. 1888, Praha, zemřel 23. 4. 1958, Čáslav.

 

Studoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, poté zastával místo suplenta na smíchovském gymnáziu a později se stal profesorem na gymnáziu v Jičíně. V roce 1914 narukoval do války, bojoval na italské frontě. Roku 1919 získal místo učitele na gymnáziu v Čáslavi, kde vyučoval až do roku 1948. V Čáslavi též zastával funkci archiváře, konzervátora a správce muzea (1929–56). Roku 1948 mu bylo uděleno čestné občanství města Čáslavi. Sestavil životopis otce skladatele Jana Ladislava Dusíka Jan Jos. Dusík, čáslavský bratr a varhaník (Čáslav 1934), Závěť J. J. Dusíka (Podoubraví XI), Kdy se narodil J. L. Dusík (Pravda 1932), Po stopách Dusíkova hrobu (Pravda 1933), Příspěvky k rodopisu čáslavských Dusíků (Podoubraví XII). Zajímavé jsou též studie Kdy se narodil Reimund Dreyschock (Podoubraví VIII) a O zrušení literátského bratrstva v Čáslavi (Pravda 1931).


Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Lomič, Václav: Dr. František Škrdle - životní jubileum (Archivní časopis 1958, č. 2, str. 138–139).

Lomič, Václav: Dr. František Škrdle sedmdesátníkem (Časopis společnosti přátel starožitností 1957, str. 224–225).

Pilařová, Jana: Čáslav a její archív 18.–20. století. (Bakalářská práce, UJEP Olomouc 2009) .

 

Jitka Bařinková


Datum poslední změny: 31.1.2012