Český hudební slovník osob a institucí

Grmela, Tomáš

Charakteristika: Učitel a sběratel lidových písní

Datum narození/zahájení aktivity: 22.12.1864
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 28.1.1930

Grmela, Tomáš, učitel a sběratel lidových písní, narozen 22. 12. 1864, Drahany (Prostějov), zemřel 28. 1. 1930, Znojmo.
 
Maturoval na učitelském ústavě v Brně, kde ho ovlivnil Leoš Janáček. Pracoval jako podučitel v Budkovicích u Moravského Krumlova, Vémyslicích, Střebenicích u Hrotovic,  nakonec v Horních Dubňanech, kde zároveň varhaníkem. Na odpočinku v Bohuticích u Moravského Krumlova. Leoš Janáček ho požádal o sběr písní z Molen­burka u Sloupa. V rukopise dochována jeho Sbírka písní národních (kolem sta písní z Drahan, Otinovsi, Bud­kovic a Řeznovic, některé s nápěvy). Při­spěl dvaceti třemi písněmi do Bartošovy-Janáčkovy sbírky Národní písně moravské v nově na­sbírané (Praha 1901).

Literatura:

ČSHS.
 
Petr Macek

Datum poslední změny: 15.2.2006