Český hudební slovník osob a institucí

Havlík, Ferdinand

Charakteristika: Klarinetista a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 17.6.1928
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 28.10.2013

Havlík, Ferdinand, klarinetista, skladatel, narozen 17. 6. 1928, Brno, zemřel 28. 10. 2013.

V letech 1951­–54 studoval na pražské konzervatoři hru na klarinet u Vladimíra Říhy (studium nedokončil). Zpočátku působil v orchestrech J. A. Šuberta (1946–47), Arnošta Kavky (1948–54), Zdeňka Bartáka (1954–57) a J. Procházky (1957–59). V roce 1958 sestavil jazzové kvinteto ve složení Havlík – Pánek Voborník – Turnovský – Pilar. Po komerčních neúspěších jmenovaného tělesa přešel do nově vznikajícího divadla Semafor, ve kterém se vedle původního písňového a divadelního repertoáru (aranžoval a interpretoval převážně písně Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, je autorem představení Dvacet, 1965) zabýval i koncertní jazzovou tvorbou. Po Šlitrově smrti se stal jednak hlavním skladatelem divadla a počínaje rokem 1970 též jeho uměleckým šéfem. V sedmdesátých letech se jako sólista zasloužil o rozšíření swingového tria Václava Klusáka (1979 soubor opustil). Souběžně s Klusákovým triem založil v roce 1977 vlastní Swing Band, jehož základem bylo šestičlenné jádro z orchestru divadla Semafor. Soubor čítal 14 členů a účastnil se řady festivalů u nás i v zahraničí.

 

Z jeho skladatelského díla lze jmenovat např. bigbandové skladby Výlet na Měsíc, Meunier Syndrom, Johann Strauss Blues, Semafor, aj., v oblasti populární hudby spojené se Semaforem (např. Semafor twist, Semafor Madison, aj.), hudebně se podílel na mnoha inscenacích Semaforu, napsal hudbu k několika animovaným i hraným celovečerním filmům (např. Přehlídce velím já, Rakev ve snu viděti). Je držitelem ceny Jaroslava Ježka z roku 1988. O Havlíkově kompoziční i interpretační činnosti vyšla řada odborných i populárních textů, viz Melodie (roč. 1976, 1978, 1980), Jazz notes (roč. 1983) a THJ (1961).


Diskografie:

Československý jazz 1960, 61, 62, 65, Kytice (1974), …a ještě trochu swingu (1981),Swing Cocktail (1984).

Literatura:

EJ.

Antonín Libicher


Datum poslední změny: 1.11.2013