Český hudební slovník osob a institucí

Gundling, Eduard

Charakteristika: Právník a hudební organizátor

Datum narození/zahájení aktivity: 7.2.1819
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 28.10.1905

Gundling, Eduard, právník a hudební organizátor, narozen 7. 2. 1819, Praha, zemřel 28. 10. 1905, tamtéž.
 
Tchán hudebního spisovatele a skladatele  Rudolfa Františka Procházky. Vystudoval v Praze práva (JUDr. 1842) a varhanickou školu (1837–38). Byl profesorem trestního práva na německé univerzitě. Aktivně se zapojoval do hudebního života, byl členem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách (od 1876) a členem zkušební komise pro dějiny hudby (od 1874, předseda od 1888), které přednášel také na pražské konzervatoři (od ledna 1880). Zasloužil se o organizační rozvoj konzervatoře. Ve svém domě pořádal vyhlášené hudební večery.

Literatura:

I. Lexika
Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rukopis Národního muzea v Praze).
PHSN.
ČSHS.
LdM.
 
II. Ostatní
Dalibor 14, 1892, s. 263.
Dalibor 28, 1905, s. 366.
Procházka, R.: Personalnachrichten. (Neue Musik-Zeitung 27, 1906, s. 136).
Branberger, Jan: Konservatoř hudby v Praze (Praha 1911).
 
Petr Macek
 

Datum poslední změny: 15.2.2006