Český hudební slovník osob a institucí

Čejka, Josef Jan

Charakteristika: Hudební publicista a lékař

Datum narození/zahájení aktivity: 7.3.1812
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 25.12.1862

Čejka, Josef Jan, hudební publicista a lékař, narozen 7. 3. 1812, Rokycany, zemřel 25. 12. 1862, Praha.

Vystu­doval gymnázium v Plzni, medicínu na Karlově univerzitě (MUDr. 1837). Od roku 1851 profesorem lékařské fakulty pražské university. Věnoval se také hudbě. Napsal několik statí o hudbě, zejména Hudební terminologie (Časopis Českého musea 1850, příloha), Slovo o hudbě (Dalibor 7, 1864). Pořídil český překlad Teoreticko-praktické školy hudební pro učitele a ředitele kůru od Jana Nepomuka Škroupa (Praha 1864). V rukopise česká úprava Pitschovy nauky o harmonii, Cramerovy klavírní školy a školy houslové hry. Redigoval lite­rární přílohu Věnce 1, 1835.

Literatura:

I. Lexika
PHSN.
ČSHS.

II. Ostatní
Nejedlý, Zdeněk: Bedřich Sme­tana IV. (Praha 2 1951).

Petr Macek
Datum poslední změny: 2.2.2006