Český hudební slovník osob a institucí

Hurt, Jaroslav

Charakteristika: Houslista a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 25.4.1914
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 12.7.1967

Hurt, Jaroslav,houslista a skladatel, narozen 25. 4. 1914, Praha, zemřel 12. 7. 1967, tamtéž.

Absolvent vojenské hudební školy v roce 1930 následně působil čtyři roky v armádní kapele v Mukačevě a poté dva roky v Chebu. V letech 1936–41 si doplnil hudební vzdělání na pražské konzervatoři u Benedikta Voldana, jeden rok též u Jaroslava Kociana. V letech 1939–60 byl hráčem v orchestru Národního divadla, působil také v jiných operetních divadlech. Byl zakladatelem a vedoucím estrádního orchestru Hurtův kolektiv, který často spolupracoval s Českým rozhlasem.

Je autorem kolem 180 skladeb, mimo jiné tři kantáty, operety Opona vzhůru (1952, rozhlas 1953), Rodinná vojna (1955, provedení 1956 v Jiráskově divadle ve Vršovicích) a Zamilovaný reportér. Dále napsal četné pochody a scény k tělovýchovným slavnostem pro dechový soubor, například Dělnickým sportovcům (první cena státní tělovýchovy, natočena pražským rozhlasem 1952), Slavnostní pochod k 1. celostátní spartakiádě (1955, třetí cena), 4 pionýrské písně (třetí cena). Pro Gramofonové závody a Československý rozhlas dělal četné úpravy skladeb, které vyšly ve sbírkách Zpěvem k srdci, Písně souborů a estrád, Zpěvník naší tělovýchovy (Pochod dělnických sportovců), některé v Hudební Matici (Armády míru) a v Orbisu (Našim úderníkům, Hornickému dorostu). Tiskem vyšly i skladby 10 capricí pro harmoniku (Praha 1956). Jeho písně To zpívám mladým, Svět se změnil a malá kantáta Za mír byly odměněny v umělecké soutěži k 15. výročí lidově demokratické republiky (1960).


Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

ČSS.

II. Ostatní

Gardavský, Čeněk a kol.: Čeští skladatelé dneška (Praha 1961).

Žídek, František: Čeští houslisté tří století (Praha 1982).

Petra Wiedermann


Datum poslední změny: 18.9.2011