Český hudební slovník osob a institucí

Bezděkovský, Jiří

Charakteristika: Houslista

Datum narození/zahájení aktivity: 3.2.1920
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 31.10.2014

Bezděkovský, Jiří, houslista, narozen 3. 2. 1920, Praha, zemřel 31. 10. 1914, tamtéž.
 
Studoval obor housle u Stanislava Nováka na pražské konzervatoři, kterou absolvoval roku 1941. Obdržel první cenu v soutěži, která byla uspořádána v roce 1942 u příležitosti devadesátých narozenin houslisty Otakara Ševčíka. Stejného roku se stal členem Symfonického orchestru Československého rozhlasu v Praze, kde záhy převzal funkci koncertního mistra a působil i sólově. V letech 1951–54 byl rovněž koncertním mistrem Pražského komorního orchestru bez dirigenta, jenž roku 1951 vznikl z podnětu hráčů rozhlasového orchestru. Bezděkovský účinkoval v řadě dalších ansámblů, mimo jiné od roku 1954 jako primárius Heřmanova tria nebo ve smyčcovém kvartetu Aquarius. Za celoživotní uměleckou práci mu Nadace Život umělce udělila roku 2000 Senior Prix. V roce 2006 vydal Český rozhlas CD s výběrem sólových nahrávek Jiřího Bezděkovského.


Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní

https://socr.rozhlas.cz/rozlucme-se-s-jirim-bezdekovskym-7618663
 
Martha Stellmacher


Datum poslední změny: 27.4.2020