Český hudební slovník osob a institucí

Křivý, František

(Krzywy)
Charakteristika: Houslista a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 3.4.1883
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 31.12.1951

Křivý, František (psán též Krzywy), houslista a skla­datel, narozen 3. 4. 1883, Praha, zemřel 31. 12. 1951, tamtéž.
 
Otec operní pěvkyně Jarmily Kristenové. V roce 1904 absolvoval konzervatoř v Praze, působil ve Vídni, od roku 1907 v Praze jako houslista Vinohradské zpěvohry (do 1918), v Šakově filharmonii (1919/21) a v orchestru opery Národního divadla jako koncertní mistr II. houslí (1921 až 1950). Učil v Deylově ústavu slepců (od 1923). V rukopise zanechal 31 skladeb pro klavír, 14 skladeb pro housle a klavír, také skladby komorní a symfonické.


Literatura:

ČSHS.
 
Petr Macek


Datum poslední změny: 16.2.2006