Český hudební slovník osob a institucí

Šust, Jiří

Datum úmrtí/ukončení aktivity: 30.4.1995Datum poslední změny: 13.8.2010