Český hudební slovník osob a institucí

Bodorová, Sylvie

Charakteristika: Skladatelka

Datum narození/zahájení aktivity: 31.12.1954

Bodorová, Sylvie, skladatelka, narozena 31. 12. 1954, České Budějovice.
 
Na Konzervatoři v Bratislavě studovala v roce 1974 hru na klavír a skladbu, na JAMU v Brně byla v letech 1974–79 v kompozici posluchačkou Ctirada Kohoutka, na hudební fakultě pražské AMU absolvovala u téhož pedagoga aspiranturu v letech 1981–83. Na Akademii Chigiana Siena studovala u Franca Donatoniho (1981), v Amsterodamu u Ton de Leeuweho (1989–93). Na JAMU pedagogicky působila jako odborná asistentka (1979–82), na University of Cincinnati College Conservatory of Music učila v letech 1994–97, nyní je ve svobodném povolání.
 
V roce 1997 byl poprvé uveden její Koncert pro violu a orchestr Plankty, 1983 koncert Pontem video pro varhany a smyčce, 1985 Tre canzoni da suonare pro kytaru a smyčce. Skladba Pocta Kolumbovi zazněla v podání kytaristy Lubomíra Brabce v roce 1996 v Antarktidě, premiéra skladby  Concerto dei fiori pro housle a orchestr byla zařazena do programu koncertů mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 1997. Kompozice Terezín Ghetto Requiem pro baryton a smyčcové kvarteto, vytvořená na základě objednávky festivalu ve Warwicku a Leamingtonu, byla tamtéž premiérována v roce 1998 a uvedena Schidlof Quartetem na Pražském jaru 2000, téhož roku v Coventry a v Berlíně při oslavách „Pádu zdi“ v Deutsche Oper atd. V roce 1999 byla v Bochumi poprvé provedena její orchestrální suita Saturnalia pro orchestr, v roce 2000 byly v rámci cyklu Symfonického orchestru FOK "Čeští skladatelé na přelomu století" provedeny její skladby (Terezín ghetto Requiem, melodram Zápas s andělem a Džamore), argentinská kytaristka Maria Isabel Siewers provedla v Buenos Aires v roce  2000 její Concierto de Estio. V roce 2002 bylo na Pražském jaru v premiéře uvedeno oratorium Sylvie Bodorové Juda Maccabeus. V roce 2003 získala od Státní opery Praha objednávku opery www.portrét. Pro festival české hudby v Leamingtonu vytvořila žesťový kvintet Vertumnus – pět obrazů z Rudolfinské Prahy (proveden v květnu 2004). V roce 2005 se v Bernu konala premiéra Koncertu pro housle, violu a orchestr, komponovaného na objednávku orchestru Camerata Bern. Skladby Sylvie Bodorové byly vydány na zvukových nosičích firem Supraphon, Panton, ArcoDiva, Bonton, Aurophon, Rotag.


Dílo:

Dílo hudební
 
Skladby pro orchestr
Plankty, hudba pro violu a orchestr (1982), partitura a materiál NČHF;
Zápas s andělem, melodram pro mužský hlas a smyčce (variabilně smyčcové kvarteto) podle básně Jaroslava Seiferta (1982), partitura a materiál NČHF, ArcoDiva;
Pontem video, koncert pro varhany, smyčce a tympány (1983), partitura ArcoDiva, materiál NČHF;
Tre canzoni da suonare pro kytaru a smyčce (1985), partitura a materiál ArcoDiva;
Messaggio, koncert pro housle a orchestr (1989), partitura a materiál NČHF;
Dona nobis lucem, koncert pro soprán, housle, kytaru a smyčce (1994), partitura a materiál ArcoDiva;
Concerto dei Fiori, koncert pro housle a smyčce (nebo klavír) (1996), partitura a materiál ArcoDiva;
Concierto de Estio pro kytaru a smyčce (1999), partitura a materiál ArcoDiva;
Saturnalia pro velký orchestr (1999), partitura a materiál ArcoDiva;
Juda Maccabeus, oratorium (2002), partitura a materiál MHF Pražské jaro;
Mysterium druidum, koncert pro harfu a smyčce (též verze pro harfu a smyčcové kvarteto (2003), partitura a materiál ArcoDiva;
Ave Noel – Vánoční píseň pro tenor (soprán) a velký orchestr (2003), partitura a materiál ArcoDiva;
Bern Concerto pro housle, violu a smyčcový orchestr (2005);
Koncert pro klavír a orchestr (2005);
Amor tenet omnia, cyklus pro smíšený sbor, dva klavíry a bicí na texty ze sbírky Carmina burana (2007);
Mojžíš, oratorium pro sóla, recitátory, smíšený sbor, dětský sbor a velký symfonický orchestr (2008), na objednávku 50. ročníku festivalu Smetanova Litomyšl;
Karlovarská předehra pro symfonický orchestr (2008).
 
Komorní skladby
Vůně léta, miniattacca pro flétnu a klavír (1976), materiál ArcoDiva;
Baltické miniatury pro kytaru sólo (1979), materiál ArcoDiva;
Gila Rome, meditace pro sólovou violu (1980), materiál ArcoDiva;
Musica dedicata di Due Boemi di Praga (1980), materiál ArcoDiva;
Pohádky jen tak pro flétnu a kytaru (1980), materiál ArcoDiva;
Saluti da Siena per clarinetto solo (1981), materiál ArcoDiva;
Předobrazy, fresky pro klavírní trio (1983), partitura a materiál NČHF;
Kovadliny, meditace pro Due Boemi di Praga a dechový kvintet (1984), partitura a materiál ArcoDiva;
Fialový notýsek pro kytaru sólo (skladba pro děti) (1985)., materiál ArcoDiva;
Panamody pro flétnu a klavír (nebo smyčcový orchestr) (1986), partitura a materiál Arco Diva;
Dignitas homini, smyčcový kvartet č. 1 (1987), partitura a materiál ArcoDiva;
Magikon pro hoboj a klavír (nebo smyčcový orchestr) (1987), partitura a materiál Bärenreiter;
Pocta Kryštofu Columbovi, elegie pro kytaru sólo (1988), materiál ArcoDiva;
Léthé per flauto solo (1989), materiál ArcoDiva;
Dža more, cikánská balada pro housle sólo (1990), materiál ArcoDiva;
Sostar mange, cikánská balada pro kytaru sólo (1991), materiál ArcoDiva;
Ancora una volta primavera pro housle a klavír (1992), materiál ArcoDiva;
Ventimiglia pro trubku (soprán) a šest hráčů na bicí nástroje (1992), partitura a materiál Arco Diva;
La Speranza pro klarinet, violoncello a klavír (1993), partitura a materiál ArcoDiva;
Rosa triste pro housle sólo (1993), materiál ArcoDiva;
Hélios per flauto, oboe, fagotto, violoncello e cembalo (1994), materiál ArcoDiva;
Laugaritio per fagotto solo (1994), materiál ArcoDiva;
Terezín Ghetto Requiem pro baryton a smyčcový kvartet (1998), partitura a materiál ArcoDiva;
Ama me, cyklus písní pro hlas a klavír (1999), materiál ArcoDiva;
Plegaria – Modlitba pro kytaru sólo (2000), materiál ArcoDiva;
Shofarot, smyčcový kvartet č. 4 (2000), partitura a materiál ArcoDiva;
Wenn wir in höchsten Noten Die Kunst der Fuge pro dvě smyčcová kvarteta a harfu (2004), partitura a materiál ArcoDiva;
Vertumnus, pět obrazů z rudolfinské Prahy pro žesťové kvinteto (2004), partitura a materiál ArcoDiva;
Sadaj, slnko, sadaj, cyklus 7 písní na motivy slovenských lidových zpěvů pro soprán, tenor, harfu a klavír (2006).
 
Díla hudebně dramatická
www.portrét, opera podle povídky Nikolaje Vasiljeviče Goglola Portrét (2005).

Diskografie:

Musica per organo (Bonton 1994);
Vertimiglia for Tumpet and Percussion Sextet (Rotag 1994);

Elegy for Guitar (Roton 1995);
Dona nobis lucem (ArcoDiva 1996);

Prague Guitar Concertos (Supraphon 1996);
Tre canzoni da suonare (Supraphon 1996);
Concerto dei Fiori (Panton 1997);

Dignitas homini (Panton 1997);
Planktus (Panton 1997);
Pontem video (Panton 1997);
Vertimiglia (Panton 1997);
Gypsy Ballad for quitar solo (Aurophon 1998);

Panamodes for Flute and Piano (Triga 1998);
Dža more (ArcoDiva 1999);

Gypsy Ballad (ArcoDiva 2000);
Concierto de Estio (ArcoDiva 2001);
Terezín Ghetto Requiem (ArcoDiva 2001);
Juda Maccabeus (ArcoDiva 2004);

Sadaj, slnko, sadaj (ArcoDiva 2006);
Concerto dei fiori pro housle a smyčce (ArcoDiva 2008);
Bern Concerto pro housle, violu a smyčce (ArcoDiva 2008).

Literatura:

Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. století (Praha 1998)
Kdo je kdo, osobnosti české současnosti (Praha 2002).
 
Petar Zapletal
Datum poslední změny: 7.12.2009