Český hudební slovník osob a institucí

Horák, Josef 4)

Charakteristika: Klavírista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 27.7.1898
Datum úmrtí/ukončení aktivity: Datum a místo úmrtí neznámé

Horák, Josef 4), klavírista a hudební pedagog, narozen 27. 7. 1898, Praha, datum a místo úmrtí neznámé.

Jeho bratrem byl František Horák. V roce 1905 se začal učit hrát na klavír, poté studoval pražskou reálku (1906–14). V letech 1914–16 pak studoval varhanní oddělení pražské konzervatoře, hru na klavír u Adolfa Mikeše a dirigování u Metoda Doležila (1923–25). Dva roky byl také soukromým žákem Vítězslava Nováka (v kompozici). V roce 1916 narukoval na frontu první světové války. Po vzniku republiky (1918) pracoval jako učitel hudby, v letech 1918–19 opět studoval konzervatoř (od roku 1919 se v hudbě vzdělával soukromě), působil jako ředitel kůru v Bubenči (1924–26) a jako kapelník v podnicích Lucerny. V letech 1940–46 pracoval jako ústavní učitel ve Vintentinu. Po roce 1941 působil jako klavírní doprovázeč předních členů Národního divadla a také jako koncertní klavírista a člen komorních souborů. Od roku 1958 byl ředitelem hudební školy v Semilech, kde rovněž organizoval rozličné hudební podniky. S vlastním souborem organizoval zájezdy do Polska (1949) a Bulharska (1950). Je rovněž autorem 65 skladeb (jde zejména o budovatelské a masové písně, chrámové skladby, klavírní kompozice instruktivního charakteru, písňovou a sborovou tvorbu, harmonizace a úpravy lidových písní) a nositelem čestných uznání. V posledních letech života se věnoval především pedagogické činnosti.


Literatura:

PHSN.
ČSHS.

Miloš Zapletal


Datum poslední změny: 13.11.2010