Český hudební slovník osob a institucí

Holländer, Hans

(Hollander)
Charakteristika: Hudební kritik a spisovatel

Datum narození/zahájení aktivity: 6.10.1899
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 6.8.1986

Holländer, Hans, hudební kritik a spisovatel, narozen 6. 10. 1899, Břeclav, zemřel 6. 8. 1986, Chagford, Anglie.

Absolvoval německé gymnázium v rodné Břeclavi. Na vídeňské univerzitě byl žákem Guido Adlera, roku 1926 zde získal doktorát na základě disertační práce s názvem Die Lieder Franz Schuberts in ersten und späteren Fassungen. V letech 1928–38 byl učitelem teorie a dějin hudby na škole Brünner Musikvereinu. Zároveň byl referentem německého rozhlasového vysílání a progresivně orientovaným přispěvatelem významných hudebních periodik. V brněnském německém rozhlase zahájil svou činnost 13. května 1931 přednáškou o Gustavu Mahlerovi k dvacátému výročí jeho úmrtí. Na konci třicátých let z rasových důvodů odešel do Anglie, kde pokračoval v práci rozhlasové i publikační. Od roku 1948 působil na University of Exeter. Publikoval četné studie o Janáčkovi, roku 1964 potom vyšla jeho janáčkovská monografie. Proslovil také mnohé přednášky o Janáčkovi a připravoval o něm rozhlasové pořady v Anglii i ostatních evropských zemích.


Dílo:

Dílo literární

Monografie

Leoš Janáček. Leben und Werk (Zürich 1964);

Bohuslav Martinů (Zürich 1973).

Články a stati

Leoš Janáček and his operas (The Musical Quarterly, New York, 1928);

Erinnerungen an Leoš Janáček (Blätter der Staatsoper Berlin, 1931);

Leoš Janáček – Der Mensch und Künstler (Anbruch, duben 1934, s. 66–68);

Leoš Janáček und das Slawentum (Auftakt 14, 1934, č. 7–8, s. 105–108);

Modern Czechoslovakian Music (The Musical Quarterly 1934, s. 302–311);

Ein unbekannter Teil von Gustav Mahlers Klagendem Lied (Auftakt 14, 1934, č. 11–12, s. 200–202);

Leoš Janáček – Slav Genius (Music and Letters 22/3, 1941, s. 248–251);

Leoš Janáček – Zum 100. Geburtstag (Schweizerische Musikzeitung 1954, č. 5, 1. 5. 1954);

Leoš Janáček – A Centenary Appreciation (The Musical Times, London 1954);

Janáčeks Glagolitische Messe (Musica, Kassel 1958);

Die thematischen Metamorphosen in Janáčeks zweitem Streichquartett (Neue Zeitschrift für Musik 3, 1966, s. 95–98).

Literatura:

I. Lexika

ČSHS (Gracian Černušák).

II. Ostatní

Prvních deset let Československého rozhlasu (Radiojournal, Praha 1935, s. 410).

 

Kateřina Hnátová


Datum poslední změny: 3.1.2012