Český hudební slovník osob a institucí

Cimler, Eduard

(Zeman, Jan)
Charakteristika: Skladatel samouk

Datum narození/zahájení aktivity: 25.2.1868
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 23.4.1913

Cimler, Eduard (pseud. Jan Zeman), skladatel sa­mouk, narozen 25. 2. 1868, Jindřichův Hradec, zemřel 23. 4. 1913, tamtéž.

Lékař ve svém rodišti. Skládal písně, tance, pochody (část vyšla pod jménem Jan Zeman), dále skladby pro smyčcové kvinteto (provedeno 1898), hudbu k alegorickým obrazům a jiné. Jeho tance hrávaly často místní kapely, některé byly vzkříšeny také nověji (zbytky se našly v ha­sičském archívu v Jindřichově Hradci). Byl primá­riem vlastního kvarteta.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Jeníček, František: Starosvětská vzpomínka (Ohlas od Nežárky 1926, č. 1)

Petr Macek
Datum poslední změny: 1.2.2006