Český hudební slovník osob a institucí

Hudec, Jiří

Charakteristika: skladatel, hudební pedagog, dirigent, varhaník a klavírista

Datum narození/zahájení aktivity: 31.8.1923
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 28.7.1996 Brno

Hudec, Jiří, skladatel, hudební pedagog, dirigent, varhaník a klavírista, narozen 31. 8. 1923, Brno, zemřel 28. 7. 1996, tamtéž.

 

Vystudoval hru na varhany a skladbu (u Viléma Petrželky) na brněnské konzervatoři. Soukromě studoval klavírní hru (u Ludvíka Kundery). Následně pokračoval jako žák oboru dirigování na JAMU v Brně (u Františka Stupky a Františka Jílka).

Jako profesionální dirigent se uplatnil v letech 1953–72 v rozhlasových orchestrech BERO, Studio Brno či Opus. JAMU v Brně jej zaměstnávala jako externího pedagoga oboru syntetických divadelních žánrů (dnešní muzikál). Od roku 1972 spolupracoval s Ústřední hudbou federálního Ministerstva vnitra.

Jako skladatel se prosadil na poli populární tvorby, kdy však uplatňoval zvuk plně obsazeného symfonického orchestru. Získal několik hudebních ocenění – např. v roce 1979 to byla cena Svazu československých skladatelů a koncertních umělců za programní suitu Po naší vlasti. Zkomponoval hudbu k 15 krátkým filmům, několik operet a na 150 skladeb malých forem pro zábavní a rozhlasové orchestry.


Dílo:

Dílo hudební (výběr):

 

Milion sem, milion tam – opereta (1943).

Sonáta pro varhany (1946).

Každý svého koníčka – opereta (1947).

Marianna se usmívá – opereta (1948).

Touha – rapsodie pro klavír a orchestr (1949).

Scherzo pro orchestr – veseloherní předehra (1950).

Člověk, muž a džentlmen – opereta (1970).

Secesní suita pro kontrabas a orchestr (1973).

Obrázky z dovolené (1974).

Po naší vlasti – suita pro orchestr (1975).

Tři české tance – suita pro velký dechový orchestr (1977).

Pokřivené zrcadlo – suita pro orchestr (1976).

Pyramida – cyklus písní pro dětský sbor a orchestr (1976).

Valčíky pro různé příležitosti či kratochvíle – suita pro orchestr (1979).

Literatura:

ČSS.

 

Radek Žitný


Datum poslední změny: 3.10.2013