Český hudební slovník osob a institucí

Šefl, Vladimír

Charakteristika: Muzikolog, kritik a publicista

Datum narození/zahájení aktivity: 2.2.1924
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 13.9.1988

Šefl, Vladimír, muzikolog, kritik a publicista, narozen 2. 2. 1924,  Pardubice, zemřel 13. 9. 1988, Praha.

Hudební vědu a sociologii studoval po maturitě na gymnáziu u Josefa Huttera a Josefa Krále na Filosofické fakultě University Karlovy v letech 1945–49 (PhDr. 1952 na základě disertace Otakar Ševčík virtuozem). V roce 1950 vykonal státní zkoušku z hudebního knihovnictví. Byl knihovníkem v hudebním oddělení Národní (tehdy Univerzitní) knihovny, od roku 1950 působil na AMU, kde založil a vedl knihovnu; od roku 1952 byl zde asistentem na instrumentální katedře. 1954–56 pracoval v Národním divadle jako tajemník Správy Národního divadla, od 1956  byl redaktorem a od 1963 zástupcem šéfredaktora odborného periodika Hudební rozhledy. Zároveň byl v letech 1953–1960 tajemníkem soutěží v rámci MHF Pražské jaro. Od 1970 až do odchodu do důchodu (1988) byl nejprve neoficiálně, od 1970 i de facto dramaturgem Českém filharmonie, kde vystřídal Ivo Medka.

Šefl se od studijních let zabýval problematikou nástrojové interpretace, především pak dějinami české houslové školy a pedagogiky. Napsal několik set recenzí z koncertů do Hudebních rozhledů a denních listů (zejména Večerní Praha), dále řadu kulturně–politických a esteticky zaměřených statí a úvah, glos, reportáží, fejetonů atd., v nichž osvědčil rovněž stylistické a literární nadání. V posledním desetiletí života se velmi intenzivně věnoval studiu pramenů v archivu České filharmonie a zpracovával její dějiny. Byl členem a aktivním spolupracovníkem Českého spolku pro komorní hudbu. Založil hudební festival Talichův Beroun a Festival bratří Burianů v Rakovníku. Napsal řadu básní, jež zhudebnili mimo jiné skladatelé Jan Hanuš (Písničky ze sna), Josef Páleníček (Rybník u dvou sluncí), Jiří Teml (Vodní muzika), Otmar Mácha (Zvířátka a loupežníci), Jindřich Feld (dvě písně k filmu režiséra Oty Kovala Kaňka do pohádky) a další. Připravil několik výstav s hudební tématikou.

Dílo:

Dílo literární

Speciální problémy, sborníky

Sborník Otakar Ševčík redigoval společně s Jiřím Dostálem; Šefl do něho přispěl životopisem, statí Otakar Ševčík v dopisech a bibliografií (Praha 1953);
O vztazích Otakara Ševčíka s Jaroslavem Kocianem, in: Jaroslav Kocian,  sborník statí a vzpomínek,  SNKLHU (Praha 1953);
Monografie o Emilu Mikelkovi, rukopis, 1952;
20 let Smetanova kvarteta. Sborník. Vydala Česká filharmonie (Praha 1965);
Smetanovo kvarteto, monografie (Pragokoncert 1972);
Smetanovo kvarteto (Editio Supraphon, Praha);
Monografie o Františku Stupkovi O věčné touze, příběh dirigent (Praha1975);
75 let pro českou hudbu. Sborník k výročí České filharmonie, úvodní stať a redakce sborníku (Praha 1971);
Dějiny České filharmonie I., 1894–1902, rukopis uložen v Nadaci ČHF, nedatováno;
Dějiny České filharmonie. Múzy mlčí? 1939–1945, rukopis uložen  v Nadaci ČHF. Nedatováno.

Recenze, články, fejetony, glosy (výběr)
K úmrtí prof. Emanuela Kauckého (Hudební rozhledy 7, 1955, č. 1, s. 56);
Sukovo trio (Hudební rozhledy 10, 1957, č. 2, s. 78);
Josef Chuchel (Hudební rozhledy 10, 1957, č. 2, s. 78);
Skvělý Ravel Českého tria (Hudební rozhledy 11, 1958, č. 1, s. 39);
Umělec – učitel (Hudební rozhledy 11, 1958, č. 2, s. 83);
Aktuální myšlenky kolem Kocianova jubilea (Hudební rozhledy 11, 1958, č. 3, s. 116);
(šifra šfl): Nespoléhat na zázraky (Hudební rozhledy 11, 1958, č. 6, s. 252);
Nepřesvědčivý Jakobín (Hudební rozhledy 11, 1958, č. 10, s. 425);
Čtyři školy jedné generace houslistů (Hudební rozhledy 11, 1958, č.  12, s. 510–511);
The Hywl Girl´s Choir (Hudební rozhledy 11, 1958, č. 16, s. 684);
(šifra šfl): Dvě deváté k zamyšlení krajským orchestrům (Hudební rozhledy 11, 1958, č. 16, s. 685);
Nad pražskou koncertní sezónou (Hudební rozhledy 11, 1958, č. 17, s. 701–705);
Recital Idy Haendel (Hudební rozhledy 11, 1958, č. 20, s. 845);
V Plzni na koncertě (Hudební rozhledy 11, 1958, č. 20, s. 846);
Výsledek vzájemné spolupráce (Hudební rozhledy 11, 1958, č. 21, s. 891);
O umělecké poctivosti a nepoctivosti (Hudební rozhledy 11, 1958, č. 21, s. 892–893);
(šifra šfl): Bude vyprodáno? (Hudební rozhledy 11, 1958, č. 21, s. 895);
Nad novým komorním souborem (Hudební rozhledy 11, 1958, č. 22, s. 936);
Defilé sedmi našich houslařů (Hudební rozhledy 11, 1958, č. 24, s. 1024–1025);
Pro koho stavíme kulturní domy? (Hudební rozhledy 12, 1959, č. 2, s. 58–59);
Otupené ostří (Hudební rozhledy 12, 1959, č. 3, s. 15–16);
(šifra šfl): Vítězství za oceánem (Hudební rozhledy 12, 1959, č. 4, s. 152);
Nová koncertní síň v Praze (Hudební rozhledy 12, 1959, č. 7, s. 306);
Práce umělcova je bez konce (Hudební rozhledy 12, 1958, č. 8, s. 318–320);
Umělec v pravém smyslu zasloužilý (Hudební rozhledy 12, 1959, č. 1, s. 23);
Pražské učitelky (Hudební rozhledy 12, 1959, č. 10, s. 429);
Slovenští umělci s Českou filharmonií (Hudební rozhledy 12, 1959, č.10, s. 430);
Já nic, já muzikant (šifra šfl) (Hudební rozhledy 12, 1959, č. 10, s. 438);
Rumunská státní filharmonie (Hudební rozhledy 12, 1959, č. 13, s. 550–551);
Neúroda houslistů (Hudební rozhledy 12, 1959, č. 13, s. 563);
(šifra fl): Géniové chodí pěšky... (Hudební rozhledy 15, 1962, č. 3,  s, 92–93);
118 koncertů, 180.000 posluchačů (Hudební rozhledy 15, 1962, č. 4, s. 152);
Lest a láska (Hudební rozhledy 15, 1962, č. 4, s. 159);
Primárius tentokrát sólově (Hudební rozhledy 15, 1964, č. 4, s. 154);
Mezi slepými jednooký králem (Hudební rozhledy 15, 1962, č. 5, s. 181);
Novým posluchačům (Hudební rozhledy 15, 1962, č. 5, s. 204–205);
Deset koncertů přehlídky (o Věře a Vlastimilovi Lejskových) (Hudební rozhledy 15, 1962, č. 11, s. 451);
Komická opera a opera (Hudební rozhledy 15, 1962, č. 13, s. 540–541);
Nepřímé úměry s papírem a hodnotou (Hudební rozhledy 15, 19762, č. 16, s. 692);
Světová soutěž ve hře na akordeon (Vl. Šefl společně s Milanem Bláhou) (Hudební rozhledy 15, 1962, č. 18, s. 733–735);
Stopadesát let očima profesorů (Hudební rozhledy 15, 1965, č. 21, s. 885);
Koncerty a „koncerty“ (Hudební rozhledy 15, 1962, č. 21, s. 885);
Přírůstek do rodiny (Hudební rozhledy 15,  1962,  č.  21, s. 896–897);
Opět Sukovo trio (Hudební rozhledy 15, 1962, č. 21, s. 929);
Vítězům mezinárodních soutěží... (Hudební rozhledy 15, 1962, č. 23–24, s. 989);
Hudba v naší společnosti (Hudební rozhledy 16, 1963, č. 1, s. 3–4);
Na otevřený dopis otevřená odpověď (Hudební rozhledy 16, 1963, č. 2, s. 79);
Potřebujeme více papíru (Hudební rozhledy 16, 1963, č. 3, s. 94–95);
Antonín Kohout diskutuje. Mezi dvěma zájezdy a před jedním sjezdem (Hudební rozhledy 16, 1963, č. 6, s. 232–235);
Od slov k činům (Hudební rozhledy 16, 1963, č. 7, s. 268–269);
Dva zahraniční houslisté (Hudební rozhledy 16, 1963, č. 7, s. 292–293);
Dvakrát Česká filharmonie (Hudební rozhledy 16, 1963, č. 7, s. 295);
Z diskuse na III. sjezdu SČS (Hudební rozhledy 16, 1963, č. 10–11, s. 430–431);
Z filmového studia na koncertní pódium (Hudební rozhledy 16, 1963, č. 10–11, s. 457);
Přehlídka slibných možností – Houslisté a violoncellisté (Hudební rozhledy 16, 1963, č. 14, s. 491–492);
Pražské jaro šestkrát v cyklu, řada B (Hudební rozhledy 16, 1963, č. 16, s. 695);
(šifra šfl): Do hudebního života východočeského kraje... (Hudební rozhledy, 16, 1983, č. 18, s. 747);
(šifra šfl): Operu pro malé i velké děti napsal Jiří Pauer... (Hudební rozhledy 16, 1963, č. 18, s. 771);
Největší konzervatoř zahájila (Hudební rozhledy 16, 1963, č. 18, s. 771);
Na vrcholu tvůrčích sil (Hudební rozhledy 16, 1963, č. 21, s. 903);
Houslisté tří generačních vrstev (Hudební rozhledy 16, 1963, č. 21, s. 907);
Shody a rozdíly (Hudební rozhledy 16, 1963, č. 22, s. 947);
Osobní premiéra (o J. Chuchrovi) (Hudební rozhledy 16, 1963, č. 23–24, s. 995);
O Janáčkově pomníku rozhodnou byrokrati? (Hudební rozhledy 17, 1964, č. 8, s. 321);
Hraje Wolfgang Schneiderhahn (Hudební rozhledy 17, 1964, č. 8, s. 328);
Skoncujeme s pověrami? (Hudební rozhledy 17, 1964, č. 10, s. 399);
Nad přehlídkou koncertního umění (Hudební rozhledy 17, 1964, č. 11, s. 447–450);
Pražští symfonikové (Hudební rozhledy 17, č. 13, s. 546–547);
Houslové mládí (Hudební rozhledy 17, 1964, č. 13, s. 560–563);
Novinky v reprízách (společně s Janem Šmolíkem) (Hudební rozhledy 17, 1964, č. 20, s. 881);
Jenůfa proti tradici (Hudební rozhledy 17, 1964, č. 20, s. 894–895);
S hudbou do Itálie a o problémech kolem (Hudební rozhledy 17, 1964, č. 23–24, s. 1032–1034);
Tři otázky (Hudební rozhledy 18, 1965, č. 1, s. 3–4);
Soudobá hudba v Domě umělců (Hudební rozhledy 18, 1965, č. 5, s. 195);
Bílý týden – černé myšlenky (Hudební rozhledy 18, 1965, č. 7, s. 267);
Kruhy přátel hudby (Hudební rozhledy 18, 1965, č. 8, s. 311);
Recital s novinkami (Hudební rozhledy 18, 1965, č. 8, s. 329);
Mistrovské kvarteto z Francie (Hudební rozhledy 18, 1965, č. 8, s. 330);
Hudební obětina (Hudební rozhledy 18,1965, č. 9, s. 374);
Dvakrát z Plzně a několik poznámek na okraj (Hudební rozhledy 18, 1965, č. 9, s. 381);
Problémové dílo – problematická inscenace (Hudební rozhledy 18, 1965, č. 11, s. 460);
Angličané a Solti (Hudební rozhledy 18, 1965, č. 14, s. 580–581);
Přehlídka světových kvartet (Hudební rozhledy 18, 1965, č. 14, s. 592–595);
(šifra šfl): Znovu v boji s hmotou (Hudební rozhledy 18, 1965, č. 14, s. 613);
Pražské jaro jubilejně (Hudební rozhledy 18, 1965, č. 14, s. 575–577);
Koncerty navíc (Hudební rozhledy 18, 1965, č. 14, s. 613);
Festivaly, Salcburk a my (Hudební rozhledy 18, 1965, č. 18, s. 788–791);
Veletrh a Pražské jaro (Hudební rozhledy 18, 1965, č. 18, s. 813);
Nejen chlebem živ je člověk (Hudební rozhledy 18, 1965, č. 19, s. 803–804);
Kapitola z dějin našeho koncertního umění (Hudební rozhledy 18, 1965, č. 20, s. 853–855);
Nové složení – staré problémy? (Hudební rozhledy 18,  č. 21, 1965, s. 910–911);
In memoriam (František Stupka) (Hudební rozhledy 18, 1965, č. 22, s. 950);
Napůl sborník, napůl slovník (Hudební rozhledy 18, 1965, č. 22, s. 952–953);
Komitasovo kvarteto (Hudební rozhledy 18, 1965, č. 23–24, s. 1001);
Komorní sólisté (Hudební rozhledy 18, 1965, č. 23–24, s. 1006);
Zamyšlení nad jednou historií. 50 let Českého noneta (Hudební rozhledy 27, 1974, č. 1, s. 20);
(šifra šfl): Fréderic Lodeon (Hudební rozhledy 27, 1974, č. 7, s. 312–313);
(šifra šfl): Dimovovo kvarteto (Hudební rozhledy 27, 1974, č. 7, s. 313–314);
(šifra šfl): Beaux Aux Trio (Hudební rozhledy 27, 1974, č. 7, 314–315);
XXIV. Mezinárodní soutěž Pražského jara aneb Olympiáda dechařů (Hudební rozhledy 27, 1874, č. 7, s. 324–325);
Komorní sólisté (Hudební rozhledy 18, 1965, č. č. 23–24, s. 1996);
Kdyby existoval výrok KRÁLOVSTVÍ ZA VIOLU, určitě by ho učinil Ladislav ČERNÝ (Hudební rozhledy 28, 1975, č. 2, s. 70–73);
Kvarteto Allegro (Hudební rozhledy 28, 1975, č. 7, s. 316);
Posedmé – v Janáčkově kraji (Hudební rozhledy 28, 1975, č. 11, s. 498–499);
Instrumentální sólisté – Leonid Kogan (Hudební rozhledy 29, 1976, č. 7, s. 323);
Nad soutěží Pražského jara ´76 (Hudební rozhledy 28, 1976, č. 7, s. 325–327);
Sto let základního díla naší komorní hudby (Hudební rozhledy 29, 1976, č. 12, s. 569–570);
Proměna (Hudební rozhledy 34, roč. 1981, č. 12, s. 533);
Housle a violoncello. Ivan Ženatý (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 8, s. 364);
Housle a violoncello. Václav Hudeček k poctě D. Oistracha (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 8, s. 366);
Ohlédnutí za Pražským jarem: O třech výstavách (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 9, 398–399).

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Barvík, Miroslav: Otevřený dopis Vladimíru Šeflovi a jiným (Hudební rozhledy 16, 1963, č. 14, s. 581–582).
Kříž, Jaromír: Za Vladimírem Šeflem (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 12, s. 535–536).

Petar Zapletal


Datum poslední změny: 10.7.2008