Český hudební slovník osob a institucí

Hostomská, Anna

Charakteristika: autorka textů o hudbě

Datum narození/zahájení aktivity: 6.8.1907
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 28.3.1995 Praha

Hostomská, Anna, autorka textů o hudbě, narozena 6. 8. 1907, Tábor, zemřela 28. 3. 1995, Praha.

 

Vyrůstala v Pelhřimově, po absolvování tamního gymnázia (do 1926) pokračovala ve studiích na filozofické fakultě ve francouzském Lyonu. V roce 1929 nastoupila do Československého rozhlasu jako administrativní síla hudebního odboru. Při práci začala v roce 1936 dále studovat hudební vědu a sociologii na Univerzitě Karlově (1936–39, 1945–47). Od roku 1941 až do roku 1962 působila jako vedoucí tajemnice hudebního odboru a redaktorka programu Československého rozhlasu. V letech 1945–50 také vedla redakci smíšených pořadů, kde se vysílal program od kabaretů až po opery. Připravila velké množství hudebně popularizačních pořadů a výkladů zejména k operám. Od roku 1952 se vysílal cyklus jejich pořadů „Co máte nejraději“ s podtitulem Operní pořady podle návrhu posluchačů. Tyto pořady byly vysílány pravidelně každý týden a byly u posluchačů mimořádně oblíbené. Hostomská se zařadila mezi nejlepší popularizátory vážné hudby v rozhlase a měla velký podíl na zvýšení hudební úrovně posluchačů. Druhý cyklus „Hudba, kterou mám rád“ uváděla od roku 1960. V něm vybrané osobnosti (například Karel Höger, Dana Medřická, Max Švabinský, manželé Zátopkovi) vyjadřovaly svůj vztah k hudbě. Rozhovory pak vydala v knize Hudba a lidé v roce 1969. Publikovala v časopisech i knižně, připravovala pořady pro Divadlo hudby a překládala operní libreta z polštiny (Moniuszkova Hrabina, Dziady, Strašný dvůr), ruštiny (Čajkovského Panna Orleánská) a italštiny (Pucciniho Gianni Schicchi). Jejím manželem byl muzikolog Mirko Očadlík.


Dílo:

Dílo literární (výběr)

Opera – Průvodce operní tvorbou (Praha 1955, 10. vydání 1999).

Příběhy, pověsti a pohádky paní Hudby (Praha 1959, nové vydání 1989 a 2007).

Kouzelný svět (Praha 1960).

Labyrint hudby a ráj srdce (Praha 1967).

Hudba a lidé (Praha 1969).

Rozhlas a posluchači (v rukopise).

Články a komentáře v rozhlasových časopisech (Radiojournal, Náš rozhlas, Československý rozhlas a televize).

Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Náš rozhlas 13, 1946, č. 41, s. 3.

Hudební rozhledy 10, 1957, s. 434.

Ješutová, Eva (ed.): Od mikrofonu k posluchačům. Z osmi desetiletí českého rozhlasu. (Praha 2003).

Petr Macek


Datum poslední změny: 11.5.2014