Český hudební slovník osob a institucí

Kamper, Otakar

Charakteristika: Hudební historik

Datum narození/zahájení aktivity: 19.8.1878
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 30.6.1942

Kamper, Otakar, hudební historik, narozen 19. 8. 1878, Praha, zemřel 30. 6. 1942, tamtéž (popraven nacisty na kobyliské střelnici během tzv. heydrichiády).

Bratr Jaroslava Kampera. Studoval v rodišti na gymnáziu (1889–93) a Českoslovanské obchodní akademii (1893–96), pracoval pak jako bankovní úředník (rada Hypoteční banky). Své hudební zájmy vyjevil v pramenném výzkumu české hudby zejména 18. století, kde se soustředil zejména na dějiny opery, oratoria a chrámové hudby; některé jeho pramenné práce (uspořádal mimo jiné archiv křižovnického kostela) měly značný význam. Publikoval řadu životopisných statí (o Robertu Führerovi, Františku Škroupovi, Janu Ladislavovi DusíkoviHudební revui 5, 1912), o Václavu Emanuelovi Horákovi (Cyril 51, 1925). Některé Führerovy mše upravil pro liturgické účely, psal do Ottova slovníku naučného atd. Vydal německy fejetony svého bratra pod názvem Wanderungen durch Alt-Prag (Praha 1932).

Dílo:

Fr. X. Brixy. K dějinám českého baroku hudebního (Praha, Mojmír Urbánek 1926);
Pražský hudební archiv (in: Kniha památní na 700leté založení českých křižovníků, Praha 1933);
Hudební Praha v XVIII. věku (Praha, Melantrich 1936).

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Věstník pěvecký a hudební 31, 1927, s. 23 a 41, 1937, s. 68.
Emilián Trolda v časopise Cyril 1927, s. 12.
Zdeněk Kalista v Českém časopise historickém 42, 1936, č. 2, s. 608–612.
Hudební výchova 18, 1937, s. 12.
Tempo 16, 1937, s. 136 a 18, 1946, s. 4.
Komma 1960.

Ivan Poledňák - Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 22.10.2012