Český hudební slovník osob a institucí

Kratochvíl, František 2)

Charakteristika: Klavírista a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 3.12.1944

Kratochvíl František, klavírista a pedagog, narozen 3. 12. 1944, Grešové Mýto.
 
Na brněnské konzervatoři absolvoval roku 1966 hru na klavír. Poté studoval stejný obor na Janáčkově akademii múzických umění (1967−72) u Jana Ermla. V letech 1973−80 se zde dále vzdělával jako umělecký aspirant. V rámci své aspiratury absolvoval roční stáž v ruském Novosibirsku u Vissarijona Izákoviče Slonima (1979−80). Od roku 1973 působí jako pedagog na Janáčkově akademii múzických umění. Pořádal řadu sólových a výchovných koncertů po celé České republice a účastnil se několika světových klavírních soutěží. S houslistou Cyrilem Studýnkou koncertoval pod názvem Komorní duo JAMU v Rusku, Polsku, Rumunsku a na Kubě. Nahrál několik klavírních skladeb pro Český rozhlas Brno.
 
Ludmila Chvátalová

Datum poslední změny: 2.6.2008