Český hudební slovník osob a institucí

Kreutzer, Josef

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 6.10.1892
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 25.7.1970

Kreutzer, Josef (Bezdíček), houslař, narozen 6. 10. 1892, Brno, zemřel 25. 7. 1970 tamtéž.
 
V letech 1906–1909 se vyučil u firmy Josef Lídl v Brně pod vedením houslaře Josefa Wernera. Po vyučení pracoval v cizině. V letech 1909–1911 u firmy Züst v Curychu, 1911–1912 v Augsburgu u Eugena Gärtnera, v roce 1912 ve Stuttgartu a v Lipsku. Naposledy pracoval u firmy Augusta Herrmanna v Berlíně až do roku 1915, kdy musel narukovat na vojnu. Odešel na ruskou frantu. Za čtyři měsíce byl zajat a dostal se do Kyjeva, kde pracoval jako zajatec ve mlýně. V roce 1917 si v Charkově otevřel houslařskou dílnu pod jménem Bezdíček. Odtud odešel do Saratova, kde se také oženil s Eudokií Kuzmovou. Do Brna se vrátil v roce 1920. Zde se mu narodila dcera věra. V roce 1921 se otevřel vlastní dílnu na Veselé ulici č. 15. Roku 1932 přesídlil o několik domů dále do sídla Moravské banky, kde pracoval až do roku 1948. V roce 1945 převzal národní správu nad dílnou houslaře Franze Trawniczka. Kreuzer v ní však nepracoval a v roce 1946 ji převzal František Zyka. V roce 1948 nastoupil v podniku Nový byt, který se zabýval také prodejem hudebních nástrojů. Zde působil do roku 1950. V tomto roce si zařídil novou dílnu opět na Veselé ulici, naproti hotelu Internacional. Před smrtí měl dílnu na Kapucínském náměstí. Pracoval u něho Antonín Nečesaný. Žákem a v letech 1924–1934 tovaryšem byl u Kreuzera také Pavel Krček. V letech 1930–1934 vyučil Karla Nosála, který pak u něho pracoval jako tovaryš do roku 1944. V letech 1944–1947 vyučil Josefa Skalského, který u něho pracoval až do roku 1950. V roce 1945 byl u něho pomocníkem František Zyka. Kreutzer byl zakládajícím členem Kruhu umělců houslařů. Pracoval podle modelů Guarneriho a Stradivariho. Používal výhradně olejové laky. Jeho práce je velmi pečlivá a řemeslně dokonale zvládnutá. Vyrobil asi tři sta houslí a padesát violoncell. V roce 1927 vystavoval v Ženevě violoncello, v Paříži získal diplom a bronzovou medaili.


Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 70).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 154).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 123).
 
Pavel Kurfürst


Datum poslední změny: 14.11.2002