Český hudební slovník osob a institucí

Odcházel, Josef

Charakteristika: Dirigent a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 9.10.1891
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 11.3.1951

Odcházel, Josef, dirigent a skladatel, narozen 9. 10. 1891, Praha, zemřel 11. 3. 1951, tamtéž.
 
Vystudoval na pražské konzervatoři varhany (1913–15) a absolvoval skladbu (1915–16). Působil ve Vinohradském divadle, v Šakově filharmonii, ve Vinohradské zpěvohře, u Východočeského divadla, zvláště pak v rozhlase, nejprve v Bratislavě, pak v Praze. Autor četných zábavných orchestrálních skladeb (suity, intermezza, ouvertury, směsi), obratný instrumentátor, také překladatel a upravovatel operet (mimo jiné Rose-Mary). Článek o Šakově filharmonii (Hudba 1920, s Bohumilem Špidrou) Příspěvky v časopise Náš rozhlas.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Náš rozhlas 18, 1951, č. 12, s. 11.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 21.2.2006