Český hudební slovník osob a institucí

Hrdý, Alexandr

Charakteristika: Varhaník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: Žil na přelomu 17. a 18. století

Hrdý, Alexandr, varhaník a skladatel, žil na přelomu 17. a 18. století.

Působil ve Zlonicích mezi lety 1687
–1704. Poté přesídlil zřejmě do Plzně; s jistotou je jeho pobyt v Plzni zaznamenán v letech 1704–09. U dánských piaristů v inventáři je záznam o dvou jeho dílech – Missa primi operis a Litaniae lauretanae (1686). V hudebním oddělení Národního muzea v Praze se dochovala v Horníkově sbírce jeho Missa Scti Francisci Seraph. a šest rorátních zpěvů Rorate, pod nimiž je podepsán jako varhaník v Plzni.


Literatura:

PHSN.
ČSHS.


Klára Kolofíková


Datum poslední změny: 14.11.2010