Český hudební slovník osob a institucí

Hájek, Jaroslav

Charakteristika: Houslista a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 27.11.1882
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 11.3.1919

Hájek, Jaros1av, houslista a pedagog, narozen 27. 11. 1882, Hradec Králové, zemřel 11. 3. 1919, Saratov.
 
Absolvoval housle u Otakara Ševčíka na pražské konzervatoři (1896–1902). Jako koncertní mistr a só­lista filharmonie v Helsingforsu (Helsinki) koncertoval o dovolených s klavíristou a bratrem Emi­lem, s nímž potom působil na hudebním učilišti v Saratově (od 1904). Zde vivinul také rozsáhlou činnost koncertní a dirigentskou.

Literatura:

PHSN.
ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 15.2.2006