Český hudební slovník osob a institucí

Ctibor


Ctibor, praecentor (sbormistr) sboru 24 man­sionářů za Karla IV.

Působil ve sboru kolem 1353 a zemřel před 1378. Jiný Ctibor byl kantorem na Strahově (1407–13).

Literatura:

I. Lexika
PHSN.
ČSHS.

II. Ostatní
Nejedlý, Zdeněk: Dějiny předhusitského zpěvu (Praha 1904, s. 34 a 40).

Petr Macek


Datum poslední změny: 1.2.2006