Český hudební slovník osob a institucí

Nikodim, František

(Nikodem, Nicodami;)
Charakteristika: Pianista a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 1.8.1764
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 13.8.1829

Nikodim, František (psán též Nikodem, Nicodami), pianista a skla­datel, narozen 1. 8. 1764, Vilémov, zemřel 13. 8. 1829, Paříž.

Působil jako pianista ve Vídni a v Paříži, kde se stal profesorem klavírní hry na tamní konzervatoři. Vdova založila nadaci Prix Nicodim. Patrně totožný s Františkem Nikodémem, který má v Národním muzeu chrámové árie, pastorely a jiné skladby z doby po roce 1800.

Literatura:

Robert Eitner: Biographisch-Bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten der christlichen Zeitrechnung bis zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts (10 svazků, Leipzig 1900–1904).
Mendel, Hermann – Reissmann, August: Musikalisches Conversations-Lexikon (Berlin 1878, 10 sv.).
Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rukopis, Národní muzeum Praha).
ČSHS.

Petr Macek

Datum poslední změny: 21.2.2006