Český hudební slovník osob a institucí

Kašlík, Hynek

Charakteristika: Flétnista

Datum narození/zahájení aktivity: 24.10.1904
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 1.5.1980

Kašlík, Hynek, flétnista, narozen 24. 10. 1904, Vidče, zemřel 1. 5. 1980, Brno.

 

Patřil k významným českým flétnistům 20. století. Byl bratrem skladatele a dirigenta Václava Kašlíka. Po maturitě na reálném gymnáziu ve Valašském Meziříčí v roce 1924 pokračoval ve studiu na přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně (1924–28). Současně navštěvoval hodiny flétny u Josefa Boka na brněnské konzervatoři. V letech 1930–34 se vzdělával v hudební vedě u Vladimíra Helferta. Ve svých muzikologických studiích se zaměřil zejména na janáčkovskou problematiku; jeho disertační práce nese název Instrumentační vývoj Leoše Janáčka a retuše Karla Kovařovice v opeře Její pastorkyňa. Ve třicátých letech absolvoval také zahraniční mistrovské kurzy ve hře na flétnu, a to u Josefa Niedermeiera ve Vídni (1936) a u Marcela Moyse v Paříži (1938). Pedagogické činnosti se věnoval na brněnské konzervatoři, kde vyučoval hru na flétnu (1940–46).

Dlouhá léta vystupoval v Orchestru brněnského rozhlasu (1927–56). Byl spoluzakladatelem a komorním hráčem Moravského dechového kvinteta, ve kterém působil přes třicet let (1927–59). Krátkou dobu byl činný v Českém nonetu (1950–52) a později ve Státní filharmonii Brno (1956–63). Sólisticky koncertoval doma i v cizině (Polsko, Francie, Maďarsko, Severní Korea, Čína, Mongolsko). Kašlíkův repertoár obsahoval mimo jiné Mozartův Flétnový koncert D dur, dále koncerty Blodka a Iberta a proslulou flétnovou sonátu Bohuslava Martinů. Pořídíl také řadu rozhlasových a gramofonových nahrávek.


Dílo:

Dílo literární

 

Retuše Karla Kovařovice v Janáčkově opeře Její Pastorkyňa (Praha 1938).

Dvě otázky flétnistů (Hudební věstník 32, 1939, č. 9, s. 188–189).

Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

www.vidce.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=18152&id_dokumenty=1911&n=pozvanka-koncert-fletnisty-hynka-kaslika

 

Danuta Hudecová


Datum poslední změny: 30.10.2011