Český hudební slovník osob a institucí

Klodner, Anton

Charakteristika: Hudební historik

Datum narození/zahájení aktivity: 5.10.1927

Klodner, Anton, hudební historik, narozen 5. 10. 1927, Bratislava.

 

Maturoval na gymnáziu v Komárně (1949), potom studoval archeologii a historii na bratislavské univerzitě. Promovaným historikem se stal v roce 1954. Pracoval v bratislavské univerzitní knihovně. Specializoval se na hudbu v období klasicismu. Přispíval do slovenských a českých hudebních periodik.


Literatura:

ČSHS.

 

Simona Sedláčková


Datum poslední změny: 22.10.2012