Český hudební slovník osob a institucí

Hraba, Alois

Charakteristika: Pěvec a organizátor hudebního dění

Datum narození/zahájení aktivity: 28.7.1863
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 23.12.1934

Hraba, Alois, pěvec a organizátor hudebního dění, narozen 28. 7. 1863, Zásmuky, zemřel 23. 12. 1934, Praha.

 

Studoval malostranské reálné gymnázium a zároveň působil jako vokalista u sv. Víta v Praze pod vedením Jana Nepomuka Škroupa. Po ukončení gymnázia vystudoval učitelský ústav v Praze (1878−82). Následně se trvale usadil na Smíchově, kde byl činný nejen pedagogicky (učitel a ředitel na měšťanských školách), ale také jako hudební organizátor: mnoho let působil ve smíchovském sboru Lukes (1882−1936, i jako funkcionář), rovněž v Jednotě zpěváckých spolků českoslovanských (člen užšího výboru, pozdější Pěvecká obec československá), ve výboru Smetanova domu (od 1924 místostarosta) atd. Především však stál u zrodu Pěveckého sdružení pražských učitelů, v letech 1908−26 byl jeho starostou, později čestným předsedou. Byl také autorem a spoluautorem několika učebnic (Nauka o zákonech živnostenských pro školy pokračovací, 1910; tři Cvičebnice jazyka českého pro měšťanské školy, 1912­−1924; a další, mimo jiné i tři díly Zeměpisu v Braillově slepeckém písmu, v roce 1927 přijal totiž místo ředitele Hradčanského ústavu pro výchovu slepých dětí). Drobnějšími články přispíval také do Věstníku pěveckého a hudebního.


Dílo:

Dílo literární

 

Dějiny Pěveckého sdružení pražských učitelů za první dvacetiletí 1908−1928 (Praha 1929);

Za prof. Jos. Zubatým (in: Věstník pěvecký a hudební 35, 1931, č. 8, s. 71).

Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Staněk, Rudolf: Br. Al. Hraba a S. D. (Věstník pěvecký a hudební 37, 1933, č. 7, s. 91).

Stupka, Jindřich: Alois Hraba, čestný předseda P.S.P.U. (Věstník pěvecký a hudební 37, 1933, č. 7, s. 92).

Krofta, František: Za bratrem Aloisem Hrabou (Věstník pěvecký a hudební 39, 1935, č. 1, s. 2−3).

Stupka, Jindřich: Alois Hraba (Věstník pěvecký a hudební 39, 1935, č. 1, s. 3−4).

Dr. L. H.: Památce bratra ředitele Al. Hraby (Věstník pěvecký a hudební 39, 1935, č. 1, s. 4−5).

Tureček, Jaroslav: Br. Al. Hraba zasloužil se o Smetanův dům Věstník pěvecký a hudební 39, 1935, č. 1, s. 5).

M. V.: Zářivý vzor. Br. Alois Hraba (Věstník pěvecký a hudební 39, 1935, č. 1, s. 5−6).

Horáček, Josef: Deset let od úmrtí Aloise Hraby (Věstník pěvecký a hudební 49, 1945, č. 1, s. 9).

 

Tereza Berdychová


Datum poslední změny: 9.11.2010