Český hudební slovník osob a institucí

Kvapil, Radoslav

Charakteristika: Klavírista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 15.3.1934

Kvapil, Radoslav,klavírista a hudební pedagog, narozen 15. 3. 1934, Brno.

 

Radoslav Kvapil je jedním z nevýznamnějších českých klavíristů a interpretů české klavírní tvorby. V letech 1952–57 studoval na JAMU u Ludvíka Kundery. Mezi lety 1956 až 1958 působil na Vyšší hudební škole v Kroměříži jako pedagog. Poté byl uměleckým aspirantem na brněnské JAMU (1959–63). K jeho dalším působištím patřila pražská konzervatoř (1963–73) a českobudějovická Vysoká škola pedagogická (1973–77). Velmi bohaté jsou i jeho zahraniční pedagogické aktivity. Vyučoval mimo jiné na školách v Londýně (Royal Academie of Music, Royal College of Music či Guildhall School of Music), v Paříži, v Stockholmu (Musikhogskolan), v Helsinkách, v Drážďanech, v Tel Avivu, dále pak na Columbia University v New Yorku, v Chicagu či na Floridě. Často též zasedal jako porotce významných klavírních soutěží doma i v zahraničí. Coby pianista bývá ceněn pro pevný úhoz a citlivou interpretaci. Koncertoval v mnoha zemích Evropy, v Americe i v Asii (Japonsko, Korea). Vystupoval v nejvýznamnějších koncertních sálech, např. Carnegie Recital Hall (New York), Théatre des Champs Elysées (Paříž) nebo Henry Crown Symphony Hall (Jeruzalém), účastnil se význačných festivalů a přehlídek. Pro celou jeho kariéru je charakteristické, že se věnoval interpretaci skladeb českých autorů. V letech 1967–69 nahrál poprvé v historii celé klavírní dílo Antonína Dvořáka (Supraphon), dále pak kompletní klavírní dílo Leoše Janáčka (Panton) a souborné klavírní dílo Jana Václava Huga Voříška (Supraphon). Souborné dílo Leoše Janáčka natočil ještě podruhé, a to v Paříži (1989). Poté následovaly dvě nahrávky z klavírního díla Bohuslava Martinů (1990) a osmidílná Antologie české klavírní hudby se skladbami Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Bohuslava Martinů, Jana Václava Huga Voříška, Leoše Janáčka a dalších. Ze skladatelů zahraničních jsou v jeho diskografii zastoupena kupříkladu jména Ference Liszta, Johannesa Brahmse nebo Fryderyka Chopina. Podílel se na celé řadě dalších nahrávek. Významná je i jeho činnost organizační. V roce 1975 založil Jihočeský hudební festival. Je rovněž zakladatelem české pobočky Evropské asociace učitelů klavíru (EPTA čili European Piano Teachers Association) a Mezinárodní společnosti Antonína Dvořáka. V roce 2002 obdržel řád Chevalier dans l´Ordre des Arts et des Lettres (Rytíř řádu za umění a literaturu) udělovaný francouzským ministerstvem kultury.


Diskografie:

Diskografie (výběr)

 

Leos Janacek: Sur un Sentier Recouvert (Calliope 1988);

Bedrich Smetana: Polkas op. 7, 8, 12 (Calliope 1988);

Dvořák: Piano Works (1) (Supraphon 1997);

Dvořák: Piano Works (2) (Supraphon 1999);

Bohuslav Martinů: Piano Music (Regis 2007);

Bedřich Smetana: Piano Music II – Czech Dances, Bagatelles and Impromptus (Regis 2007);

Jan Václav Voříšek: Piano Music – Impromptus op. 7, Fantasie op. 12, Variations op. 19, Sonata in B flat minor (Regis 2008);

Zdeněk Fibich: Piano Music (Regis 2009).

Literatura:

Němec Věroslav: Jan Václav Hugo Voříšek: Klavírní skladby (Harmonie 2004, č. 1).

Wikipedia.

 

Radovan Plášek


Datum poslední změny: 23.1.2010